Paździor-Król jedną nogą poza domem kultury

Wydaje się, że już nic nie jest w stanie uratować Małgorzaty Paździor-Król przed odwołaniem jej ze stanowiska dyrektora Chełmskiego Domu Kultury. Zielone światło w tej sprawie prezydentowi Jakubowi Banaszkowi dał minister kultury i dziedzictwa narodowego, pozytywnie opiniując wniosek dotyczący odwołania dyrektora ChDK.

Procedurę odwołania Małgorzaty Paździor-Król ze stanowiska dyrektora Chełmskiego Domu Kultury prezydent Jakub Banaszek wszczął jeszcze w ubiegłym roku. Taką decyzję podjął po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej w placówce kontroli. Urzędnicy stwierdzili szereg nieprawidłowości związanych z emisją spotów reklamowych w kinie „Zorza”, na które ChDK z kilkoma firmami nie zawarł umów, nie wystawił im też faktur. Prowadził też działalność sprzeczną ze swoim statutem.

Pozytywne opinie związane z zamiarem pozbawienia Małgorzaty Paździor-Król stanowiska dyrektora wyraziły trzy, działające w kulturze, chełmskie stowarzyszenia. Są to: Estrada Dziecięca Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie, Stowarzyszenie Integracji Transgranicznej „Łączy Nas Bug” i Stowarzyszenie Werwa. Dwa inne, Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” oraz Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” nie zajęło w sprawie stanowiska. Prezydentowi Banaszkowi do podjęcia decyzji brakowało jeszcze opinii ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

W ubiegły piątek 31 stycznia opinia w końcu trafiła na biurko Jakuba Banaszka. Minister pozytywnie zaopiniował zamiar odwołania Paździor-Król z funkcji dyrektora ChDK-u. Prezydent o jej losie ma zdecydować w ciągu najbliższych kilku dni. Nieoficjalnie mówi się, że Małgorzata Paździor-Król nie będzie już dyrektorem placówki. Ona sama od jakiegoś czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Kto ją zastąpi? Potencjalnych kandydatów jest co najmniej kilkoro, m.in. Mariusz Matera, Agnieszka Poźniak, Mirosław Majewski, a ostatnio na giełdę nazwisk trafił też Grzegorz Langiewicz. W tej kwestii przepisy nakazują prezydentowi wyłonienie nowego dyrektora w drodze konkursu.

Tymczasem ze względu na nieobecność w pracy Małgorzaty Paździor-Król i niewyznaczenie tymczasowego zastępcy, w ChDK-u pojawił się problem związany z pracownikami, którym 31 stycznia br. podobno skończyły się umowy. Do końca nie wiedzieli, czy zostaną przedłużone. Prezydent Jakub Banaszek stwierdził, że zna sprawę i niezwłocznie powierzy komuś z załogi obowiązki szefa placówki, który będzie nią zarządzał do momentu powołania nowego dyrektora. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here