Pękająca serwisówka

Pęka droga serwisowa przy ul. Poligonowej. – Minął dopiero rok od jej budowy – mówi radny Stanisław Brzozowski, który zwrócił urzędnikom uwagę na ten problem.
W pobliżu wylotówki z miasta rozbudowuje się osiedle Ruczaj, z blokami do sześciu kondygnacji i podziemnymi parkingami. – Ten odcinek drogi serwisowej został udostępniony jako dojazd na budowę jednemu z inwestorów. Po zakończonych pracach jest on zobowiązany odnowić nawierzchnię drogi serwisowej – wyjaśnia Karol Kieliszek z biura prasowego prezydenta miasta.
BCH