Pensje dyrektorów

Najlepiej wynagradzanym dyrektorem w chełmskim magistracie jest Augustyn Okoński z Wydziału Oświaty. W minionym roku uzyskał dochód w wysokości ponad 90 tys. zł. Na przeciwległym biegunie znalazł się Marcin Dudek, kierujący Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Ale i tak najwięcej zarabiają prezydent, wiceprezydenci, sekretarz i skarbnik miasta.

Sprawdziliśmy w oświadczeniach majątkowych za 2015 rok, ile zarabiają dyrektorzy z chełmskiego urzędu miasta. Rozbieżności są bardzo duże. Zdecydowanym liderem jest Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty. W ubiegłym roku za swoją pracę dostał 90 469 zł. O takich zarobkach reszta dyrektorów, póki co, może tylko pomarzyć. Najbliżej do Okońskiego jest Joannie Babijczuk, dyrektor Wydziału Finansowego. W magistracie za 2015 rok zarobiła 85 400 zł. Na trzecim miejscu znalazła się Jolanta Gierasimiuk, szefowa Wydziału Spraw Społecznych. Jej dochód za miniony rok to 77 072 zł. Zbliżone do siebie zarobki mają z kolei: Teresa Dobrowolska – dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Ryszard Poniatowski – dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Józef Kendzierawski – dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Irena Żółkiewska – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Dobrowolska dostała 73 850 zł, Poniatowski – 73 146 zł, Kendzierawski – 71 044 zł, a Żółkiewska – 70 561 zł. Kolejni dyrektorzy: Mirosław Grzywna – Urząd Stanu Cywilnego, Monika Turewicz-Zaborek – Wydział Komunikacji, Jerzy Dobrowolski – Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Architektury oraz Marcin Dudek – Wydział Zarządzania Kryzysowego, zarabiają najmniej. Turewicz-Zaborek w minionym roku osiągnęła z pracy w urzędzie dochód w wysokości 57 975 zł, Grzywna – 54 172 zł, Dobrowolski – 52 124 zł (p.o. dyrektora Wydziału został w październiku 2015 r.), a Dudek – 50 455 zł. Do publicznej wiadomości urząd nie podał wynagrodzenia Krystyny Majówki, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru, która nie musi składać oświadczenia majątkowego, bo nie podpisuje decyzji administracyjnych z upoważnienia prezydent Agaty Fisz.
Z dyrektorów jednostek miejskich najwyższy dochód uzyskał Lech Błazucki, kierujący Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Za 2015 rok z umowy o pracę zarobił 107 851 zł. Drugi w kolejności jest Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie, który dostał 87 127 zł. Wynagrodzenia pozostałych dyrektorów są zdecydowanie niższe. Krystyna Mart z Muzeum Chełmskiego zarobiła 71 465 zł, Krzysztof Białowicz z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 69 352 zł, Małgorzata Paździor-Król z Chełmskiego Domu Kultury – 68 769 zł, Robert Chełmicki z Chełmskiej Biblioteki Publicznej – 62 325 zł, a Waldemar Kozioł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 54 968 zł. Ten ostatni w minionym roku pracował na stanowisku zastępcy dyrektora. Jego poprzedniczka, Lucyna Kozaczuk zarobiła 79 000 zł.
Prezydent Agata Fisz w minionym roku zarobiła 157 562 zł, wiceprezydenci Stanisław Mościcki – 135 336 zł i Józef Górny – 117 204 zł, sekretarz miasta, Elżbieta Grzyb – 124 790 zł, a skarbnik, Barbara Rozwałka – 98 650 zł. (mas)