Perłowy jubileusz Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Prof. Andrzej Kidyba kieruje Lubelską Fundacją Rozwoju od początku jej istnienia

Ponad 2,2 mld złotych pomocy dla przedsiębiorców i samorządów, 303 zrealizowane projekty, 75 tysięcy przeszkolonych osób, ponad 13 tysięcy usług doradczych, tak prezentuje się dorobek 30 lat działalności Lubelskiej Fundacji Rozwoju. LFR to dziś jedna z najdłużej działających agencji rozwoju regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej. W ubiegły czwartek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym wraz z przyjaciółmi i partnerami obchodziła swoje perłowe urodziny.

Lubelska Fundacja Rozwoju powstała w 1991 r,, jako oddolna inicjatywa instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy regionu. Fundatorami były m.in. Bank Depozytowo-Kredytowy, Fundacja Solidarności Regionu Środkowo-Wschodniego, Gmina Lublin i Wojewoda Lubelski, reprezentujący Skarb Państwa. Od początku działalność LFR była nakierowana na wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, poprzez pomoc przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym. – Bez fałszywej skromności mogę stwierdzić, że takiej prorozwojowej instytucji pozarządowej Lubelszczyzna nie miała nigdy wcześniej. Tak więc przyszło się nam zmierzyć z nie lada wyzwaniem. Cele, jakie postawiono przed Fundacją były z jednej strony niezwykle szerokie, ale z drugiej pozwalały skoncentrować się na określonym spektrum działania. A jest nim niezmiennie przede wszystkim wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości – mówi prof. Andrzej Kidyba, prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju, który zarządza instytucją od początku jej istnienia.

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez LFR, który wywarł największy wpływ na rozwój przedsiębiorczości w woj. lubelskim, a także na rozwój instytucjonalny samej Fundacji był Polsko – Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt, w latach 1995-99, pozwolił na rozbudowę oferty usług dla małych i średnich przedsiębiorców oraz wprowadzenie nowych instrumentów finansowych i doradczych. Co więcej, środki, które miały być wydane w oparciu o założenie wskaźników strat, zostały utrzymane na tym samym poziomie przy osiągnięciu wszystkich efektów zakładanych przez rząd brytyjski.

Potwierdzeniem wiodącej pozycji LFR wśród instytucji otoczenia biznesu było pełnienie przez Fundację w latach 2001 – 2019 zadań Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Dostępność pomocy przedakcesyjnej na niespotykaną dotąd skalę przyczyniła się do przygotowania lubelskich mikro, małych i średnich firm do korzystania z pomocy w ramach funduszy strukturalnych (której odbiorcą stała się Polska dzięki członkostwu w Unii Europejskiej). Efektem działalności Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako RIF było podpisanie blisko 2,5 tys. umów dotacji na łączną kwotę blisko 1,2 mld zł. Tym samym, taka skala środków trafiła za pośrednictwem LFR do przedsiębiorców i samorządów.

Lubelska Fundacja Rozwoju ułatwia przedsiębiorcom także dostęp do kapitału zewnętrznego na rozwój działalności, czego przykładem jest działalność Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o. oraz Funduszu Pożyczkowego LFR. Skala aktywności pożyczkowej z roku na rok jest coraz większa, a dotychczasowe efekty działalności Funduszu to m.in. ponad 6 tys. udzielonych pożyczek na kwotę blisko 820 mln zł. LFR była także jednym z pomysłodawców i założycieli wielu przedsięwzięć gospodarczych w regionie, m.in. Portu Lotniczego Lublin, Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości i Inkubatora Przedsiębiorczości w Puławach. Obecnie Fundacja działa na terenie Lubelszczyzny oraz województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego, a od niedawna, łódzkiego. – Sposób funkcjonowania, jaki sobie założyliśmy powołując do życia Fundację, to pełen profesjonalizm i transparentność.

Takie podejście pozwoliło nam zrealizować ponad 300 różnego rodzaju projektów. Pamiętajmy przy tym, że nie jesteśmy finansowani z budżetu samorządów ani budżetu państwa, dlatego też postawiliśmy na koncepcję „dwupolówki”. Jedna część środków musi być wypracowana w oparciu o działalność własną oraz działalność podmiotów zależnych, drugą musimy pozyskać z projektów zewnętrznych. Łącznie wsparliśmy przedsiębiorców i samorządowców kwotą ponad 2 mld 160 mln zł pomocy. To gigantyczne jak na jedną instytucję kwoty. Dla mnie to dowód naszej siły i powód do dumy z całego zespołu Fundacji – podkreśla prof. A. Kidyba. Opr. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here