Pewna szkoła, pewny zawód, pewna praca

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Chełmie powstała w grudniu 2015 r. z inicjatywy Jacka Mikulskiego, dyrektora Ośrodka Szkolenia, Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.
– Brakuje nam fachowców w wielu dziedzinach, dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć szkołę, która pomoże wypełnić deficyt w takich zawodach jak zdun, dekarz czy ślusarz – mówi dyrektor Mikulski. – Chodzi o to, aby ułatwić młodym ludziom znalezienie zatrudnienia. Staramy się kształcić w ginących zawodach. Mamy w tym spore doświadczenie. W ciągu dwóch lat przeszkoliliśmy w ramach naszego Ośrodka ponad tysiąc osiemset osób. Oferta Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej adresowana jest do absolwentów gimnazjów.
Bezpłatna nauka zawodu w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej trwa trzy lata. Nauka organizowana będzie w klasach wielozawodowych, co oznacza wspólne dla wszystkich uczniów zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywać w najlepszych zakładach rzemieślniczych oraz firmach usługowych, współpracujących z Rzemieślniczą Szkołą Zawodową, wchodzącymi w skład Chełmskiego Cechu Wielobranżowego Rzemieślników i Przedsiębiorców, Chełmskiego Cechu Kucharzy, Cukierników i Piekarzy, a także Chełmskiego Cechu Fryzjerskiego. Za zajęcia praktyczne uczniowie będą pobierali wynagrodzenia (140 zł netto miesięcznie w pierwszym roku nauki, 175 zł w drugim roku nauki, 210 zł w trzecim roku nauki). Ponadto każdy uczeń, jako pracownik młodociany, będzie posiadał podpisaną z pracodawcą umowę. Od września br. planowane jest uruchomienie dwóch klas pierwszych. Zajęcia, z wyjątkiem praktycznych, będą prowadzone w Zespole Szkół Medycznych przy ul. Szpitalnej 50 w Chełmie. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa zapewnia m.in. uzyskanie kwalifikacji zawodowych uznawanych we wszystkich krajach Unii Europejskich, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w języku angielskim (EUROPASS), po drugim roku nauki praktyki zawodowe w Niemczech, Francji i Hiszpanii, kontynuację dalszej nauki poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji oraz przygotowanie do matury. Co ważne, po ukończeniu nauki najlepsi uczniowie mają szansę na zatrudnienie w zakładach partnerskich Szkoły. Po zakończeniu nauki oprócz świadectwa MEN i potwierdzenia egzaminu zawodowego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego w zawodzie. Rekrutacja potrwa do 24 czerwca br. Karty zgłoszeń oraz szczegółowe informacje w siedzibie Ośrodka Szkolenia, Doradztwa i Promocji Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, Chełm ul. Krzywa 37, tel. (82) 560 21 32, 530 488 567, 533 493 663. (not. mo)

News will be here