Pewny kandydat na burmistrza

Hieronim Zonik, burmistrz Siedliszcza, w nadchodzących wyborach samorządowych będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Do startu w wyborach zmobilizowali go mieszkańcy, choć on sam, jak zapewnia, nadal ma wiele pomysłów, chęci i zapału do tego, by zmieniać gminę na lepszą.

– Pełni Pan funkcję wójta, a następnie burmistrza nieprzerwanie od 1991 r. Czy po tylu latach nadal ma Pan chęci i motywację do pracy w samorządzie? Co zdecydowało o tym, że podjął Pan decyzję o kolejnym starcie w wyborach?

Hieronim Zonik: – Do startu w wyborach poniekąd zachęcili mnie sami mieszkańcy, którzy już od pewnego czasu pytali mnie, czy będę kandydował. W minioną środę, 31 stycznia, jako pierwszy zarejestrowałem swój komitet wyborczy, tj. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HIERONIMA ZONIKA. Uważam, iż ostatnie lata mojej pracy udowodniły, że potrafię działać i pracować efektywnie. Nie jestem kandydatem, który pojawił się na kilka miesięcy przed wyborami, obiecując przysłowiowe „gruszki na wierzbie”. Ludzie mnie znają, mają do mnie zaufanie.

Praca wójta, burmistrza to służenie mieszkańcom, to ciągłe analizy, rozmowy, czasem kompromisy; to wspólna praca, a nie rządzenie i wydawanie poleceń, jak uważają niektórzy. Wiem, jak pracować dla dobra mieszkańców, dla ludzi przedsiębiorczych, aktywnych, ale także dla tych, którzy potrzebują pomocy. Potrafię rozmawiać, wsłuchiwać się w problemy mieszkańców, wiem, co zrobić, by gmina rozwijała się równomiernie we wszystkich dziedzinach. Posiadam wiedzę praktyczną i merytoryczną. Ukończyłem technikum elektroniczne, Akademię Rolniczą i podyplomowe studia na wydziale prawa i administracji UMCS w Lublinie. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy, wspólnie zmienialiśmy, rozwijaliśmy gminę, równomiernie we wszystkich kierunkach. Przez najbliższe lata chciałbym to dzieło kontynuować.

– Jakie najważniejsze zadania gminie Siedliszcze udało się zrealizować w ciągu ostatnich lat? Co jako burmistrz uważa Pan za swój największy sukces?

H.Z.: – Myślę, że ostatnie lata to znaczny rozwój naszej gminy. Praktycznie już dawno ukończyliśmy budowę wodociągów, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i oczyszczalnie ścieków w miejscowościach, gdzie było to możliwe. Zdobyłem już środki na modernizację oczyszczalni, np. w Brzezinach – wraz z drogami i chodnikami obok oczyszczalni. Budowaliśmy przydomowe oczyszczalnie ścieków. W celu uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych budujemy wodociągi. Możemy pochwalić się wybudowanym w Majdanie Zahorodyńskim pięknym zalewem, gdzie latem odpoczywają całe rodziny, a zapaleni wędkarze mogą realizować swoje pasje.

Mamy się także czym pochwalić, jeśli chodzi o oświatę – mamy piękną i dobrze wyposażoną szkołę z zapleczem sportowym oraz przedszkolem. Warto przy tym wspomnieć, że Gmina Siedliszcze zapewnia kształcenie od przedszkola do szkoły średniej, dzięki temu, że mamy na naszym terenie Liceum. Mamy też piękny dom kultury, skansen, prężnie działające świetlice wiejskie, które w dalszym ciągu przebudowujemy i wyposażamy w porozumieniu z kolami gospodyń. Staramy się, aby tętniły życiem i miały ofertę dla wszystkich grup mieszkańców. Dzięki moim staraniom funkcjonuje także oddział rehabilitacyjny. Lecznica została zlikwidowana przez Urząd Marszałkowski, ale udało mi się znaleźć inwestora. Szpital został rozbudowany i jest znany w całym kraju ze swojej działalności.

– Jakie ma Pan pomysły na kolejną kadencję? W jakich sferach działalności gminy, jakich inwestycjach, upatruje Pan szans jej rozwoju?

H.Z.: – Jeśli mieszkańcy zdecydują się poprzeć moją kandydaturę, w kolejnej kadencji chciałbym przede wszystkim ukończyć budowę dróg gminnych, już na ten rok mam pozyskane 8 milionów złotych, ale także dwóch powiatowych, mimo że nie jest to zadanie własne gminy. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że dotychczas wybudowaliśmy 71 kilometrów dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

Zaplanowaliśmy środki w budżecie na dotacje do OZE, do przydomowych oczyszczalni ścieków. Planuję także w tym roku wprowadzić do budżetu dotacje do zakupu kompostowników. Jako burmistrz niejednokrotnie udowodniłem, że potrafię skutecznie zdobywać fundusze zewnętrzne, a najlepszym tego przykładem jest to, że tylko na ten rok pozyskałem środki na inwestycje w rekordowej wysokości 38 mln zł.

To ponad 50 proc. budżetu gminy. Dzięki zdobytym środkom, przebudujemy wreszcie drogi powiatowe z Siedliszcza do Woli Korybutowej i w Majdanie Zahorodyńskim, a dzięki wnioskom składanym o przeprowadzenie scalenia w Wolach Korybutowych, scalenie się zakończyło, a obecnie w ramach prac poscaleniowych zostaną przebudowane drogi gminne. Zakładam, że dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w bieżącym roku uda się zakończyć budowę dróg gminnych. Planuję pozyskanie w 2024 roku kolejnych środków na drogi. W planach mamy także budowę żłobka. To odpowiedź na głosy rodziców, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Chciałbym, aby te prace ruszyły jeszcze w tym roku. Planujemy także zakup samochodu strażackiego i wiele innych mniejszych projektów. Planuję wymianę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Planuję rozbudowę kanalizacji sanitarnej już w najbliższym czasie na ulicy Szpitalnej w Siedliszczu. Wraz z przebudową drogi powiatowej modernizację ulic Kościelnej, Krótkiej i 1 Maja w Siedliszczu. Projektujemy przebudowę trzynastu odcinków dróg gminnych i mamy na to środki. To są te zadania, na które zdobyłem już środki. Wiem, gdzie można jeszcze otrzymać dofinansowanie i wiem, jak skutecznie je zdobyć. Planuję budowę placów zabaw oraz na pewno wiele innych inwestycji, ponieważ trudno w skrócie je wymienić, także takich, na jakie będą mieli pomysły mieszkańcy.

– Dlaczego warto oddać głos właśnie na Pana kandydaturę?

– Uważam, że jestem gwarancją dalszego dynamicznego i zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Przez lata swojej pracy w samorządzie udowodniłem, że potrafię i chcę współpracować z każdym, kto rozumie potrzeby naszego samorządu, naszych mieszkańców i chce pracować dla naszej gminy. Jeżeli podzielacie Państwo moje przekonania oraz plany inwestycyjne, już dziś bardzo proszę o udział wyborach w dniu 7 kwietnia i oddanie głosu na mnie. Tylko w taki sposób będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w dalszym rozwoju naszej gminy.

Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Hieronima Zonika

News will be here