„Piękna cisza. Usłyszcie nas”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Hanki Ordonówny powstała niezwykła wystawa. „Piękna cisza. Usłyszcie nas” ma za zadanie otworzyć podopiecznych lubelskiego ośrodka na świat słyszących, na rozmowę, komunikację oraz poznanie doświadczanych barier i jest efektem prac związanych z powstaniem ukraińsko-polskiego tematycznego słownika języka migowego dla rodziców i dzieci.

SOSW im. Jana Pawła II to wyjątkowa placówka, w której funkcjonują aż cztery języki: polski, polski język migowy (PJM), ukraiński i ukraiński język migowy. Gdy w lutym zjawili się tam uczniowie z Ukrainy (dziś jest ich już 23), pojawiła się idea rozwiązania problemu komunikacji pomiędzy uczniami polskimi i ukraińskimi.

– Język migowy ukraiński jest tak samo obcy dla osób posługujących się PJM, jak dla nas obcy jest język ukraiński mówiony – podkreślają organizatorzy wydarzenia. Dzięki współpracy polskich i ukraińskich nauczycieli powstał „Ukraińsko-polski tematyczny słownik języka migowego (dla rodziców i dzieci)”. – Potrzeba ułatwienia komunikacji między Głuchymi obu narodów nasunęła się sama. Słownik umieszczony w świecie wirtualnym wzbogaci też teksty kulturowe ludzi ze „świata ciszy”. Otworzy ten świat na świat słyszących, na rozmowę, komunikację, poznanie doświadczanych barier – dodają organizatorzy wystawy na której zaprezentowane zostały opisane w obu językach znaki migowe, a także filmy w języku migowym przygotowane przez podopiecznych lubelskiego ośrodka.

Wystawie „Piękna cisza. Usłyszcie nas” towarzyszy także internetowy przekaz, który zachęca do nawiązania pierwszego kontaktu z kulturą Głuchych i ma umocnić stanowisko, że język migowy jest równoprawny wobec języków mówionych. BS