Pieniądze dla muzeum

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie otrzymało dofinansowanie projektu: ,,#wiktoria1920 na Ziemi Włodawskiej. Koalicja lokalna” w ramach konkursu: Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920”, w kwocie maksymalnej 40 000 zł. To już kolejne uzyskane przez muzeum granty w ramach doskonale napisanych projektów.

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

– W naszym projekcie będą realizowane zadania związane z upamiętnieniem Bitwy Warszawskiej w naszym regionie – mówi Agnieszka Ignatiuk adiunkt w dziale historii włodawskiego Muzeum – wytyczenie szlaku historycznego, konkursy plastyczne oraz konkurs wiedzy tematycznej dla dorosłych i młodzieży, przygotowanie rajdu dla młodzieży szkolnej po miejscach związanych z walkami i potyczkami z okresu Bitwy Warszawskiej, inscenizacja bitwy z pod Osowy z sierpnia 1920 r., koncert pieśni patriotycznych oraz stworzenie archiwum w formie on-line, które będzie zawierało archiwalia, opracowania historyczne dotyczące bitwy warszawskiej w naszym regionie. W projekt zaangażujemy regionalistów, pasjonatów historii, oraz młodzież szkolną. (pk)