Pierwszy egzamin ósmoklasistów

W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie ósmych klas szkół podstawowych po raz pierwszy będą zdawali swój egzamin, kończąc szkołę. Szczegółowy harmonogram opublikowała już Centralna Komisja Egzaminacyjna.


Ma to związek z reformą systemu edukacji, którą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Uczniowie urodzeni w 2004 roku i młodsi nie pójdą już do gimnazjów. Po skończeniu ośmioklasowej podstawówki przejdą do 4-letniego liceum albo 5-letniego technikum. To przywrócenie stanu sprzed 1999 roku, kiedy przeprowadzono ostatnią reformę.

Egzamin ósmoklasisty ruszy w poniedziałek, 15 kwietnia. Tego dnia uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego. We wtorek, 16 kwietnia napiszą sprawdzian z matematyki, a w środę, 17 kwietnia egzamin z języka obcego. Wyniki zostaną ogłoszone 14 czerwca i przede wszystkim na ich podstawie, uczniowie będą przyjmowani do liceów i techników.

Podobnie jest zresztą w przypadku egzaminu gimnazjalnego, który ruszy wcześniej, bo w środę 10 kwietnia. Tego dnia uczniowie napiszą część humanistyczną, w czwartek matematyczno-przyrodniczą, a w piątek sprawdzą swoją wiedzę z języka obcego. Wyniki także poznają 14 czerwca. Będzie to już ostatni egzamin gimnazjalny w historii, rocznik 2003, jest bowiem ostatnim w wygaszanych gimnazjach. Uczniowie, którzy pójdą do liceum albo technikum, będą się uczyć według starego programu i nie pójdą do tych samych klas, co absolwenci szkół podstawowych.

Z kolei maraton maturalny zacznie się w poniedziałek, 6 maja i skończy 25 maja. Obowiązkowe egzaminy pisemne przypadają 6, 7 i 8 maja. Uczniowie napiszą kolejno: język polski, matematykę i język angielski. Część ustna zacznie się 9-go i potrwa aż do 25 maja. Wyniki z części pisemnej zostaną opublikowane 4 lipca.

Grzegorz Rekiel