Piesi bezpieczniejsi na Orlej

O obniżenie krawężników na przejściu przez ul. Orlą, montaż pasów bezpieczeństwa dla osób niedowidzących i słupków uniemożliwiających parkowanie w rejonie skrzyżowania Okopowej z ul. Chopina i przy tamtejszym przystanku – wnioskował radny Stanisław Brzozowski (PiS). I część postulatów już została spełniona.


– Informuję pana radnego, że wnioskowane prace w zakresie obniżenia krawężników i montażu specjalnych płytek dla niewidomych w rejonie ul. Okopowej zostaną wykonane – odpisał na interpelację radnego Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta.

W swojej odpowiedzi wiceprezydent przekazał również radnemu, że wizja terenowa pracowników Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym UM Lublin potwierdziła liczne przypadki parkowania niezgodnego z przepisami i powodującego utrudnienia w ruchu pieszym na ul. Okopowej. W związku z tym niebawem zostanie opracowany nowy projekt stałej organizacji ruchu dla tej ulicy, który uwzględni m. in. montaż słupków zabezpieczających w rejonie skrzyżowania z ul. Chopina oraz przy przystanku autobusowym.

Pierwsza z zapowiadanych przez miasto prac zostały już wykonane. Obniżone zostały krawężniki na dojściach do przejść dla pieszych przez ul. Orlą i ul. Okopową, a wzdłuż nich wykonano tzw. pasy bezpieczeństwa z żółtych płytek chodnikowych z wypustkami.

Marek Kościuk