Piętnaście lat sołectwa Sobibór-Stacja

Od stycznia 2004 roku w gminie Włodawa funkcjonuje sołectwo Sobibór-Stacja. Miejscowość ta jako osada leśna była integralną częścią sołectwa Sobibór.

Jednakże inicjatywa 85 osób uczestniczących w zebraniu wiejskim, które opowiedziały się za utworzeniem nowego sołectwa i z taką petycją wystąpiły do wójta gminy Włodawa, urzeczywistniła się. Dnia 5 września 2003 roku Rada Gminy Włodawa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia sołectwa Sobibór-Stacja. Od tego czasu gmina zyskała 16 sołectwo.
Organizatorem jubileuszu 15-lecia powstania sołectwa Sobibór-Stacja była sołtys Grażyna Nowicka wraz z Radą Sołecką.

W uroczystości poza mieszkańcami uczestniczyli: wójt Dariusz Semeniuk, radny RG Zbigniew Błaszczuk i radny powiatu włodawskiego Piotr Gorgol, a także Mariusz Szymański z Nadleśnictwa Sobibór.

Wójt Dariusz Semeniuk życzył mieszkańcom, aby ich miejscowość była miejscem szczególnym, w pełni wykorzystującym swoje walory, dynamicznie rozwijającym się i bliskim sercu wszystkich, którzy się stąd wywodzą i by zawsze towarzyszył im zapał w realizacji zamierzeń i ambitnych planów. (a)