Po kontroli w ChDK

Zakończyła się kontrola miejskich urzędników w Chełmskim Domu Kultury. Jej wyniki są objęte tajemnicą, dopóki na wnioski pokontrolne nie odpowie dyrektor placówki, Małgorzata Paździor-Król.


We wrześniu br. prezydent Jakub Banaszek skierował kontrolę do Chełmskiego Domu Kultury, bo pojawiły się wątpliwości co do zawieranych przez jednostkę umów z lokalnymi firmami na emisję spotów promocyjnych i reklamowych przed seansami w kinie „Zorza”. Kontrola w placówce, jak informują urzędnicy, zakończyła się 16 października. Dyrektor ChDK protokół pokontrolny podpisała 25 października.

Wyniki kontroli na razie są objęte tajemnicą, bo – zgodnie z przekazanymi przez Biuro Prasowe Prezydenta Chełma informacjami – w pierwszej kolejności na pokontrolne wnioski ma odpowiedzieć Małgorzata Paździor-Król. Urzędnicy upublicznią wyniki kontroli w placówce, ale dopiero po złożeniu wyjaśnień przez dyrektor ChDK. (s)