Po pracę z OHP

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to projekt obejmujący profesjonalne szkolenia, 3-miesięczne staże, a następnie zatrudnienie. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na to, że zapewnia pracę i umożliwia rozpoczęcie kariery zawodowej.

W sierpniu rozpoczęto kolejny etap realizacji projektu, podczas którego dziesięć osób bezrobotnych w wieku 18-25 lat szkoli się w ramach wybranego kursu zawodowego. Siedem pań wybrało kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów komputerowych z modułem języka angielskiego. Trzech mężczyzn podjęło kurs magazynier z obsługą kasy fiskalnej, programów komputerowych, obsługą wózka jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej oraz modułem języka angielskiego.

Projekty realizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Chełmie są współfinansowane ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – informuje Wiesław Wróblewski, koordynator lokalny projektu CEiPM OHP w Chełmie. (-)