Po testach sprawności sprawdzian wiedzy

Aż 28 kandydatów zgłosiło się do pracy w lubelskiej Straży Miejskiej, która prowadziła nabór, oferując 2700 zł brutto miesięcznie. Zatrudnienie znajdzie tylko 4 z nich.

– Wpłynęło do nas 28 zgłoszeń. Dokumenty zostały ocenione pod kątem spełniania wymogów formalnych, do dalszego etapu zakwalifikowało się 27 osób – powiedział w ubiegłym tygodniu Robert Gogola, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie.

16 stycznia kandydaci przeszli test sprawności fizycznej. Następnym etapem jest test wiedzy. Kandydaci będą odpowiadać na pytania z zakresu ustaw o strażach gminnych i o samorządzie lokalnym, prawa o ruchu drogowym i wiedzy o funkcjonowaniu lubelskiego samorządu. – Osoby, które pomyślnie zdadzą test, przejdą do etapu rozmów kwalifikacyjnych, w wyniku których zostaną wyłonione cztery osoby, które zostaną przez nas zatrudnione na początku lutego – dodaje R. Gogola.

Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba m.in.: mieć ukończone 21 lat, posiadać polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym i korzystać z pełni praw publicznych. Nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem jest m.in. wyższe wykształcenie. Preferowane kierunki to: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, ochrona środowiska czy pedagogika.

– Oferujemy stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2700 złotych brutto – w taki sposób Straż Miejska zachęcała do składania ofert. Umowy zostaną zawarte na rok. Strażnicy przejdą wówczas tzw. szkolenia podstawowe. – Po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie będzie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3 tysiące złotych – czytamy na stronie Straży Miejskiej. Do tego dochodzą „trzynastka” czy dodatek za wieloletnią pracę w wysokości nawet 20 %. R

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here