Podatki nieco wyższe

W piątek radni gminy Kamień uchwalili najważniejsze stawki podatków lokalnych.

Najwięcej emocji zawsze wzbudza podatek rolny. Podstawą do jego ustalenia jest ogłaszana co roku przez Główny Urząd Statystyczny średnia cena skupu żyta – w tym roku 58,55 zł za kwintal. Radni gminy obniżyli ją do 55 zł za kwintal i na tej podstawie obliczany będzie podatek rolny w gminie Kamień. Wyniesie on 137,5 zł za hektar przeliczeniowy. Oznacza to, że rolnicy z gminy Kamień zapłacą nieznacznie, ale jednak wyższy podatek niż przed rokiem. To samo dotyczy stawek pozostałych podatków.

Radni wysłuchali informacji z realizacji zadań oświatowych, dotyczącej oświadczeń majątkowych kierownictwa urzędu i podlegających mu jednostek, a także z wykonania budżetu w pierwszym półroczu br. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej ostatniej kwestii była pozytywna.

Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, poinformował o trwających w gminie inwestycjach. Chodzi m.in. o dobudowę sali w podstawówce w Kamieniu, budowę chodników w Strachosławiu i Kolonii Kamień oraz oświetlenia w Ignatowie Kolonii. W poszczególnych sołectwach trwa też realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich. Radni dowiedzieli się, że zgłaszane przez nich usterki nowego chodnika w Ignatowie zostaną naprawione. Dopilnować ma tego starostwo, zarządca drogi. Podobne problemy dotyczą nowego chodnika w Natalinie. Gminni urzędnicy również w tej sprawie zwrócili się o interwencję do zarządcy drogi – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here