Podatki po staremu

Rada Gminy Łopiennik Górny nie podniosła stawek podatków na 2024 rok.

– Na posiedzeniu wspólnych komisji wszyscy obecni radni podjęli jednogłośną decyzję, że ze względu na trudną sytuację, jaką mamy np. na rynku rolnym, wszystkie stawki podatków na rok 2024 pozostawimy na obecnym poziomie – mówił przed głosowaniami na sesji nad uchwałami podatkowymi Wojciech Kister, przewodniczący Rady Gminy Łopiennik Górny.

Najpierw radni jednogłośnie zdecydowali o obniżeniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 z kwoty 89,63 zł za 1 dt (ustalonej przez GUS) do 54 za 1 dt. To dokładnie tyle samo ile w tym roku, co oznacza, że podatek rolny pozostanie na tegorocznym, jednym z najniższych w powiecie krasnostawskim poziomie.

Niezmienione zostaną też w przyszłym roku podatki od nieruchomości i środków transportowych (znów decyzja rady gminy była tu jednogłośna). Np. podatek od gruntów rolnych pod wodami nadal wynosić będzie 5,37 zł od 1 ha powierzchni, podatek mieszkaniowy – 0,58 zł od 1 kw., podatek od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza – 20,27 zł za 1 m kw., a podatek od działalności leczniczej – 5,68 zł za 1 m kw. Na tegorocznym poziomie pozostanie również podatek od środków transportu. (kg)

News will be here