Podatki w górę. A pensja wójt?

Marian Kister, radny z Wierzbicy chce obniżenia uposażenia wójt gminy Bożeny Deniszczuk. Interpelację w tej sprawie złożył podczas sesji, na której większość przegłosowała podwyżkę podatków.

Podczas ostatniej sesji radni z Wierzbicy zajmowali się m.in. ustalaniem podatków na nadchodzący rok. Najwięcej emocji budzi zawsze przyjęcie wysokości stawki, na podstawie której naliczany jest podatek rolny. Bo tegoroczna stawka, podawana przez GUS, wynosi niemal 90 zł za kwintal, a faktyczna cena zboża jest znacznie niższa. Większość samorządów uchwala stawkę znacznie niższą niż podawana przez GUS.

Niektóre nie podnoszą podatków w porównaniu z bieżącym rokiem, niektóre robią korektę kosmetyczną, aby nieznacznie gonić inflację. Radni z Wierzbicy, podczas posiedzenia komisji finansów i rozwoju przyjęli, że obniżą GUS-owską stawkę do 68 zł, ale kolejne dwie komisje uznały, że podatek rolny powinien być liczony od stawki wyższej, czyli 72 zł za kwintal, i taką kwotę przegłosowała większość w radzie. Nie wszyscy radni pochwalają takie podejście i drenowanie kieszeni rolników. Jeszcze przed głosowaniem nad podatkami Marian Kister złożył interpelację w sprawie obniżenia poborów dla wójt.

– W związku z zadłużeniem gminy i niegospodarnością wójt – mówi. Nie wskazał kwoty, do jakiej powinno zostać obniżone uposażenie. Chce, aby poddać ten temat pod dyskusję na kolejnej sesji.

– Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera – taki dziecinny komentarz wyrwał się komuś po wniosku radnego Kistera.

Wójt Wierzbicy, chociaż urząd sprawuje pierwszą kadencję, zarabia maksymalną możliwą stawkę tj. około 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na przyznanie maksymalnych podwyżek nie zdecydowały się rady gmin, w których wójtowie urzędują od dziesięcioleci, np. w sąsiednim Siedliszczu, czy najbogatszej w powiecie gminie Chełm. Co ciekawe w sąsiednich gminach niższe są też podatki rolne.

Radny Kister chce też bardziej patrzeć na ręce wójt i urzędników przy okazji przetargów organizowanych przez gminę. Domaga się, aby w posiedzeniach komisji przetargowej brali udział członkowie (jeden lub dwójka) komisji finansów z rady gminy. (bf)

News will be here