Podatki w górę, prąd też

Kiepska wiadomość dla mieszkańców gminy Żmudź. W przyszłym roku zapłacą wyższe podatki.

Radni zgłosili na sesji kilka interpelacji i zapytań. Jerzy Senderski zapytał, czy gmina Żmudź będzie wnioskować do wojewody lubelskiego o dofinansowanie połączeń autobusowych w ramach rządowego programu. Jacek Raczkiewicz, sołtys Żmudzi, mówił o potrzebie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy. Zapytał też czy latarnie w centrum Żmudzi mogłyby wieczorami świecić pół godziny dłużej. Odpowiadając na to Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, przypomniała o ograniczonych możliwościach finansowych gminy.

– Także widzimy potrzebę montażu windy w świetlicy i rozważalibyśmy to przedsięwzięcie, gdyby udało się pozyskać na nie dotację – mówiła wójt Niezgoda. – Jeśli chodzi o wydłużenie czasu oświetlenia, to nie wiem czy nas będzie na to stać. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że o sto tysięcy złotych więcej zapłacimy za prąd w naszej gminie. Zakupu dokonujemy wspólnie z kilkoma gminami, z którymi zawarliśmy porozumienie. Sto tysięcy złotych to dla naszej gminy duży koszt, dlatego trzeba przedyskutować i zastanowić się czy przedłużać czas oświetlenia w Żmudzi.

Teraz latarnie włączone są do godziny dwudziestej pierwszej. Trzeba się również liczyć z podwyżką cen prądu w domach prywatnych. Jeśli chodzi o połączenia komunikacyjne to też są koszty dla gminy. Aby do tego przystąpić, musielibyśmy zrezygnować z jakiego innego przedsięwzięcia. Ostatnio pojawiły się busy w kolejnych miejscowościach, do których dotąd nie jeździły. Jest teraz dużo zadań, o których się mówi w telewizji publicznej, ale trzeba dodać, że samorząd musi do tego dokładać ogromne pieniądze. Nietrudno jest realizować zadania a finansować je ze środków budżetu samorządowego. Mamy przykład ze szkołami. W przyszłym roku musimy dołożyć do oświaty półtora miliona złotych.

Podatki w górę

Radni uchwalili podatki na 2020 r. Podatek rolny będzie wyższy niż w 2019 r. Wyniesie 146,15 zł za hektar przeliczeniowy. Do jego ustalenia radni przyjęli stawkę ogłoszoną przez GUS, czyli 58,46 zł za kwintal żyta (w ubiegłym roku wynosiła ona 54,36 zł i ta stawka stanowiła podstawę do obliczania podatku rolnego w gminie Żmudź). Radni uchwalili też na przyszły rok wyższe niż obecnie stawki podatku od nieruchomości.

Przykładowo: podatek za budynki mieszkalne wyniesie 0,81 zł za m kw. (w tym roku było to 0,59 zł), za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,90 zł za m kw (w tym roku było 16,12 zł), za budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł za m kw (w tym roku było 7,52 zł). Uchwały w sprawie podatków radni podjęli jednogłośnie. (mo)