Podatki w górę, śmieci niemal bez zmian

Niskie opłaty za odbiór śmieci, wzrost pozostałych podatków, odznaczenie medalami małżeństw z długoletnim stażem i brak zgody na wydzielenie dodatkowego sołectwa z Kaplonos Kolonii były najciekawszymi punktami ostatniej sesji rady gminy Wyryki.

Zanim przewodniczący Piotr Horszczaruk przeszedł do realizacji porządku obrad, wraz z wójtem Mirosławem Torbiczem wręczył dyplomy i medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” kilku parom z terenu gminy. Następnie wysłuchano raportu o stanie bezrobocia na terenie gminy oraz relacji wójta o stanie dróg. Mirosław Torbicz opowiedział też, czym zajmował się on i urząd w czasie od ostatniej sesji. Mówił m.in. o nagrodach za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych w wysokości po 250 tys. zł dla kół gospodyń oraz klubu Agros Suchawa, na które gmina jeszcze czeka, o przewozach uczniów do szkół, które będzie realizować nowa firma z gminy Dorohusk oraz o inwestycjach.

– Cztery duże zadania są zakończone. Pogoda nieco krzyżuje prace przy świetlicy w Zahajkach, ale mamy nadzieję, że uda się je wszystkie zamknąć jeszcze w tym roku. Mamy pieniądze na drogi w kilku miejscowościach gminy, które zaczniemy robić w roku przyszłym – mówił M. Torbicz.

Po wystąpieniu wójta przyszła kolej na podjęcie pakietu uchwał. Na pierwszy ogień poszło ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy.

W dalszej kolejności radni nie zgodzili się na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Kaplonosy Kolonia. Z takim postulatem do władz wystąpili mieszkańcy kilku domów jednorodzinnych w tej miejscowości, którzy chcą oddzielić się od osiedla bloków popegeerowskich.

W dalszej części posiedzenia ustalono wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2014 stawka będzie wynosić 15 zł od osoby, a jeśli w domu jest kompostownik, to 14 zł miesięcznie. Jest to jedna z najniższych, jeśli nie najniższa stawka w całym powiecie.

W górę dość znacząco poszły za to podatki. Od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej nowa stawka to 0,90 zł za metr kwadratowy i 25 zł/metr kwadratowy budynków. Jest to wzrost o wskaźnik inflacji. Radni obniżyli średnią cenę skupu żyta do 66 zł za kwintal, co przekłada się dla rolników na podatki wyższe o 6 zł niż w roku bieżącym. O około 10 procent podniesiono podatek od środków transportowych, a na koniec uchwalono zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. (bm)

News will be here