Podatkowe zmiany zatłoczyły autobusy

Prezydent Krzysztof Żuk o cięcia w komunikacji miejskiej, które spowodowały zmniejszenie liczby kursów, obwinia rząd, który, obniżając podatki, spowodował niższe wpływy do budżetu miasta i mocno niedoszacował subwencji oświatowej dla Lublina

Prezydent Krzysztof Żuk podjął decyzję o przesunięciu w budżecie 5 milionów złotych na komunikację miejską. Pasażerowie się cieszą, bo dzięki temu będą dodatkowe kursy, ale z budżetu zostaną skreślone niektóre inwestycje.


– Zdecydowałem o przesunięciu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej części środków, które w budżecie zostały zarezerwowane na bieżące remonty dróg i inwestycje. Chodzi o kwotę 5 mln złotych, która zostanie przekazana do ZTM – powiedział w ubiegłym tygodniu prezydent Krzysztof Żuk. Na razie nie wiadomo, które inwestycje zostaną skreślone z budżetu. Decyzje mają być podejmowane na bieżąco.

Z kolei we wtorek, 11 lutego Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził korekty w rozkładach jazdy. Linie numer 2, 7, 15, 17, 26, 32, 55, 57, 150, 156 i 160 zostały wzmocnione dodatkowymi kursami w godzinach szczytu. Wprowadzone dodatkowe kursy mają nieco poprawić komfort podróży. – Wraz z wejściem w życie, z początkiem lutego, nowych rozkładów jazdy, priorytetem działań ZTM jest bieżąca analiza sytuacji w kursowaniu. Cały czas prowadzone są badania za pomocą systemu bramek liczących – wyjaśnia Justyna Góźdź, inspektor ds. marketingu i kontaktów z mediami w Zarządzie Transportu Miejskiego. Szczegółowy wykaz dodatkowych kursów linii 2, 7, 15, 17, 26, 32, 55, 57, 150, 156 i 160 prezentujemy niżej.

Wprowadzenie dodatkowych kursów dla tych 11 linii to kolejne wzmocnienie rozkładu. – Wzmocniona została częstotliwość kursowania linii 31 do 10 minut w godzinach szczytu. Ponadto także  linie nr 151 i 158 kursują w dzień powszedni z podwójną częstotliwością, czyli co 10 minut w godzinach szczytu. Linia 159 zwiększyła swoją częstotliwość z 20 na 15 minut w szczycie. Częściej kursuje również linia nr 7 z 30 na 20 minut w godzinach szczytu – wylicza J. Góźdź. Większa poprawa ma nastąpić w marcu. Główne linie, jak 17, 26, 31, 57 i 150 mają kursować przez większość dnia (od godz. 6 do godz. 17) w „module podstawowym”, czyli co 15 minut. Z kolei linie 2, 15, 40, 55 i 160 mają kursować co kwadrans w godzinach szczytu.

Przypomnijmy, że okrojony rozkład jazdy komunikacji miejskiej wszedł w życie 23 grudnia i obowiązywał do 31 stycznia. Rzadsze kursowanie autobusów i trolejbusów w okresie świąteczno-noworocznym, w czasie ferii zimowych i trwającym zaledwie półtora tygodnia okresie między Nowym Rokiem a feriami spotkało się ze zrozumieniem ze strony większości pasażerów. Wszyscy liczyli jednak, że po feriach autobusy i trolejbusy wrócą do „normalnej” częstotliwości kursowania (w przypadku głównych linii, np. 57, w dni powszednie autobusy odjeżdżały z przystanków zazwyczaj co 15 minut). Ferie zakończyły się pod koniec stycznia. Autobusy i trolejbusy zapełniły się pasażerami, ale kolejny rozkład, który obowiązuje od 1 lutego, nadal jest okrojony. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego tłumaczą zmiany „znacznym uszczupleniem dochodów budżetu miasta na 2020 rok”. Chodzi głównie o zmiany w systemie podatkowym.

Wykaz dodatkowych kursów od 11 lutego:

Linia nr 2: dodatkowy kurs o godz. 7.14 z przystanku „Turka – os. Borek”

Linia nr 7: dodatkowy kurs o godz. 8.20 ze Zbożowej

Linia nr 15: dodatkowe kursy o godz. 14.05 z Koncertowej oraz o godz.15 z Żeglarskiej

Linia nr 17: dodatkowe kursy o godz. 7.03 oraz 7.23 z „Abramowicka Dominów” oraz o godz. 8.28 z Paderewskiego do przystanku „Abramowicka Dominów”

Linia nr 26: dodatkowy kurs o godz. 7 i 16 z os. Widok do Paderewskiego

Linia nr 32: dodatkowy kurs o godz. 15.15 z Dworca Gł. PKS do os. Widok

Linia nr 55: dodatkowe kursy o godz. 14.40 i 15.25 z przystanku „Felin Europark” do Koncertowej, 7.51 z Zelwerowicza do pętli „Felin Europark” oraz 14.28, 15.36 i 15.55 z Koncertowej do pętli „Felin Europark”

Linia nr 57: dodatkowe kursy o godz. 6.33 z Kalinowszczyzny i 7.20 z os. Poręba

Linia nr 150: dodatkowy kurs o godz. 16.08 z os. Poręba do przystanku „Mełgiewska WSEI”

Linia nr 156: dodatkowy kurs o godz. 8.11  z Paderewskiego do Felina

Linia nr 160: dodatkowy kurs o godz. 14.44 z Choin Grzegorz Rekiel