Podstawówka przy ul. Niecałej połączy się z przedszkolem

Od nowego roku szkolnego SP nr 24 z ul. Niecałej połączy się z Przedszkolem nr 4 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Od początku nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 24 z ul. Niecałej formalnie połączy się z działającym od kilku lat w tym samym budynku Przedszkolem nr 4 tworząc wspólny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Lublin.

O takie zmiany od przeszło dwóch lat apelował miejski radny Stanisław Brzozowski. W swoich wystąpieniach wskazywał, że jest to jedyna szansa na dalsze istnienie i rozwój mało licznej obecnie podstawówki oraz utrzymanie placówki przedszkolnej w tej części miasta.

– Taka zmiana ułatwi organizacyjne funkcjonowanie szkoły i przedszkola w jednym obiekcie, a także racjonalne wykorzystanie obiektu oświatowego przy ul. Niecałej – przekonywał Stanisław Brzozowski.

Miejscy urzędnicy od początku zapewniali o przychylności do takiej zmiany, ale przedłożenie w tej sprawie stosownego projektu Radzie Miasta warunkowali wykonaniem niezbędnych analiz. Te trwały prawie dwa lata i ostatecznie potwierdziły spostrzeżenia miejskiego rajcy.

– Połączenie obu jednostek w zespół korzystnie wpłynie na realizację zadań
statutowych placówek oraz ofertę dedykowaną wychowankom, uczniom, rodzicom.
Pozwoli na optymalne usprawnienie organizacji zastępstw za nieobecnych pracowników,
uzupełnienie etatów nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – podkreślono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Samo głosowanie nie budziło większych wątpliwości i radni praktycznie jednogłośnie przegłosowali powstanie nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Niecałej. To druga placówka tego typu w Lublinie, pierwsza powstała dwa lata temu z połączenia Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 6 działających przy ul. Sierocej.

Marek Kościuk