Podstawówka z ul. Bursztynowej odda część rejonu?

SP nr 51 (na zdjęciu) boryka się z nadmiarem uczniów, tymczasem położona nieopodal SP nr 46 miewa problemy z ich naborem. Zaproponowana przez radnego Brzozowskiego zmiana szkolnych okręgów miałby to zmienić

Radny Stanisław Brzozowski chciałby, żeby część ulic z obecnego obwodu Szkoły Podstawowej nr 51 została przeniesiona do sąsiedniej podstawówki nr 46 z ul. Biedronki. Taki zabieg miałby na celu odciążenie obleganej placówki z ul. Bursztynowej, przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu bazy SP nr 46. Podobnego zdania jest część mieszkańców, ale urzędnicy nie przesądzają jeszcze, czy zdecydują się na taki krok.

To właśnie Rada Miasta, jako organ uchwałodawczy gminy decyduje o podziale miasta na tzw. obwody, zgodnie z którymi przyjmowana jest do szkół podstawowych większość uczniów. Warto przypomnieć, że dzieci spoza swojego obwodu mogą przyjąć tylko te szkoły, w których po zapisach dzieci z obwodu zostały jeszcze wolne miejsca. Za przygotowanie projektu uchwały zmieniającej przyjęty wcześniej podział odpowiada z kolei Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta. To właśnie tam trafiła ostatnia interpelacja autorstwa radnego Stanisława Brzozowskiego, która dotyczyła zmian w obwodach szkolnych na Czubach.

Miejski rajca podziękował w niej urzędnikom za przychylenie się do jego postulatów dotyczących zmian na szkolnej mapie Czechowa. Przed rokiem podobne pismo zapoczątkowało bowiem dyskusję zakończoną zmianą podziału osiedli pomiędzy podstawówki: nr 5 z ul. Smyczkowej, nr 16 z ul. Poturzyńskiej oraz nr 45 z ul. Radzyńskiej.

– Prace w zakresie zmiany obwodów szkół podstawowych nie mogą jednak zostać uznane za zakończone i należy je kontynuować w najbliższym czasie, tak aby w przyszłorocznej rekrutacji rozwiązać pozostałe problemy w tym zakresie. Jednym z nich jest znaczne przeciążenie Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Bursztynowej, przy słabym obłożeniu sąsiedniej Szkoły Podstawowej nr 46 – pisze radny.

W dalszej części, skierowanego do miejskich władz, pisma Stanisław Brzozowski wylicza, które ulice jego zdaniem mogłyby trafić „pod skrzydła” podstawówki z ul. Biedronki. Wskazuje przy tym na ulice: Agatową, Brylantową, Bursztynową od Agatowej do Szafirowej, Nefrytową, Opalową, Perłową i Szafirową.

– Zmiana ta pozwoli na odciążenie SP nr 51, przy jednoczesnym racjonalnym

wykorzystaniu infrastruktury SP nr 46. Jednocześnie droga dojścia uczniów z ww. ulic do szkoły obwodowej po zmianie będzie porównywalnej długości, a jej bezpieczeństwo zapewni możliwość bezkolizyjnego dojścia do placówki przy ul. Biedronki z wykorzystaniem ciągu pieszego w wąwozie pod wiaduktami ul. Jana Pawia II – dodaje radny S. Brzozowski.

Miasto dostrzega potrzebę rozmów na ten temat, ponieważ SP nr 51 należy do najbardziej obleganych szkół w mieście. Tylko w rozpoczynającym się roku szkolnym 2022/2023 zostało do niej zapisanych ponad 170 pierwszaków, co przekłada się na 7 oddziałów klas pierwszych. Dla porównania do SP nr 46 rodzice zapisali ok. 40 maluchów, co pozwoli na utworzenie zaledwie dwóch klas pierwszych.

– Wydział Oświaty i Wychowania na bieżąco monitoruje i analizuje potrzeby w tym zakresie. Pańska prośba zostanie przekazana dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 51 w celu konsultacji z rodzicami – odpowiedział Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta.

Dyrektorzy obu zainteresowanych szkół już wyrazili gotowość do rozmów na temat ewentualnej korekty obwodów.

– Szkoła, którą kieruję jest otwarta na wszystkie propozycje ze strony Urzędu Miasta Lublin, dotyczące ewentualnej zmiany obwodów we wspólnym porozumieniu – zapewnia Alina Broniowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46.

W podobnym tonie wypowiada się dyrektor „51”, który jednocześnie podkreśla potrzebę wzięcia pod uwagę stanowiska zainteresowanych rodziców mieszkających na terenie dzielnicy.

– Doceniam troskę o właściwe kształtowanie obwodów szkolnych, jednak w tym momencie nie jest możliwe „na już” wprowadzenie w życie sugerowanych zmian. Byłyby one możliwe od kolejnego roku szkolnego, ale bez wcześniejszej konsultacji z rodzicami trudno stwierdzić czy takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane – mówi Marek Krukowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51.

Jednocześnie dyrektor SP nr 51 podkreśla, że pomimo dużej liczby pierwszaków nie uległ wydłużeniu czas lekcji w szkole i są one planowane tak jak do tej pory tj. od godz. 8:00 do godz. 16:10.

Marek Kościuk