Podsumowali udaną kadencję

Za nami ostatnie posiedzenie Rady Gminy Fajsławice kadencji 2018-2024. – Podczas tych 5 lat skupiliśmy się na realizacji szerokiego zakresu projektów, mających na celu zrównoważony rozwój naszej gminy – mówił podczas obrad wójt Janusz Pędzisz.

Podczas pożegnalnej sesji wójt Pędzisz podziękował radnym za ich pracę w kończącej się kadencji. Podkreślał, że gwarancją sukcesu gminy jest porozumienie i współdziałanie.

– Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, jednostek podległych oraz współpracującym z urzędem: strażakom-ochotnikom, kołom gospodyń wiejskich, społecznikom ze stowarzyszeń, fundacji, zespołów śpiewaczych i klubów sportowych – mówił wójt Pędzisz.

Włodarz gminy przypomniał, że podczas kończącej się kadencji na inwestycje przeznaczono w sumie 50,3 mln zł, z czego z zewnątrz pozyskano aż 36,8 mln zł. – Z jednej strony nasza praca skupiała się na modernizacji i rozbudowie istniejącej infrastruktury – drogi, sieć wodno-kanalizacyjna, oświetlenie uliczne czy dbałość o budynki użyteczności publicznej. Jednak równie ważne było inwestowanie w nowe projekty drogowe, infrastruktury sportowej czy odnawialne źródła energii – kontynuował.

Nie obyło się bez wyzwań i trudności. – Pandemia Covid-19, która dotknęła nas w marcu 2020 roku, a następnie wybuch wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku, rosnąca ich skutkiem inflacja postawiły nas przed problemami, których nigdy nie doświadczyliśmy do tej pory.

Jednakże dzięki zaangażowaniu całego zespołu oraz wsparciu mieszkańców, udało nam się przekształcić te wyzwania w możliwości rozwoju naszej lokalnej społeczności – przekonywał wójt i przypomniał najważniejsze inwestycje ostatnich lat: budowa sieci kanalizacyjnej i boiska sportowego w Suchodołach, utworzenie Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie, przebudowa remizy w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury, modernizacja świetlicy wiejskiej w Ksawerówce, termomodernizacja ośrodka zdrowia i ośrodka pomocy społecznej, przebudowa drogi powiatowej Siedliska-Ksawerówka, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach, rozbudowa drogi gminnej przy SP w Fajsławicach, czy przebudowa oczyszczalni ścieków.

Działania wójta najwyraźniej doceniają mieszkańcy, bo w ostatnich wyborach samorządowych nie miał kontrkandydata, a poparcie jakie uzyskał w głosowaniu wyniosło prawie 80 procent. Do rady gminy na lata 2024-2029 dostało się aż 11 radnych z jego komitetu wyborczego (w zakończonej kadencji było ich 9). Miłym akcentem na koniec sesji było wręczenie wszystkim radnym pamiątkowych dyplomów i drobnych upominków. (kg)

News will be here