Podwójny dyrektor

Wiesław Prażnowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu, zostanie dodatkowo dyrektorem Zespołu Szkół w Rejowcu. Wprawdzie szkoła nie ma uczniów, ale musi mieć szefa.

W 2013 roku rada powiatu chełmskiego zgodziła się na przekazanie firmie Almi-Edu Moniki Tofil budynków po liceum w Rejowcu wraz z funkcjonującymi tam szkołami: liceum, studium policealnym i zasadniczą szkołą zawodową. Na początku br. nowa rada powiatu formalnie przejęła prowadzenie szkół. Wymagały tego przepisy, chociaż w rzeczywistości w Rejowcu nie było już żadnych uczniów. Teraz, po przejęciu budynków szkoły i pomimo iż uczniów nadal tam nie ma, przepisy wymagają od powiatu, aby jednostka miała osobę kierującą, potrzebną m.in. do przygotowywania sprawozdawczości i nadzorowania majątku. Starosta chce na to stanowisko powołać na cząstkę etatu Wiesława Prażnowskiego, dyrektora powiatowego liceum w Siedliszczu. (bf)