Podwójny nabór frustracji i zgryzot

Naukę w I LO im. St. Staszica w Lublinie chciałoby kontynuować aż 1252 absolwentów gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych. Szkoła może przyjąć 320 nowych uczniów

Przyniosła niepewność i nerwy uczniom, chaos – szkołom, wielkie problemy – samorządom – wprowadzona przed trzema laty reforma oświaty tak naprawdę w tym roku na dobre daje o sobie znać. Tegoroczna rekrutacja do liceów i techników oraz szkół branżowych dwóch roczników: absolwentów podstawówek i gimnazjów powoduje ogromne komplikacje. Potężny stres przeżywa blisko 6 tys. młodych lublinian. Wielu z nich przeżyje rozgoryczenie, bo miejsc w renomowanych szkołach, do których aplikowali, jest po prostu zbyt mało, by przyjąć choćby co trzeciego chętnego. W wielu placówkach o jedno miejsce walczy 4 uczniów – będzie liczył się każdy punkt.

Coraz bliżej 4 lipca, kiedy zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Choć dla nikogo miejsc nie powinno zabraknąć, bo lubelskich absolwentów w tym roku jest ok. 6000, a miejsc przygotowano dużo więcej, to wiele młodych osób przeżyje rozgoryczenie z powodu nie dostania się do szkoły ani pierwszego, ani drugiego wyboru. Dotyczy to zwłaszcza uczniów chcących uczyć się w uznawanych za najlepsze w Lublinie liceach: I, II i III LO a także IV, V i IX LO i technikach: Technikum Elektronicznym czy Technikum Ekonomiczno-Handlowym w ZS nr 1. Najlepsi uczniowie będą więc rywalizować dosłownie o każdy punkt (do 25 czerwca uczniowie muszą donieść do szkół informacje i dowody osiągnięć, m.in. w konkursach kuratoryjnych, konkursach sportowych czy artystycznych).

Samorząd zrobił, co mógł

Lubelski samorząd przygotowania do rekrutacji rozpoczął z dużym wyprzedzeniem, dzięki czemu kandydaci mogli poznać ofertę lubelskich placówek już w lutym br. Dodatkowo, dzięki marcowej uchwale Rady Miasta Lublin, tegoroczni kandydaci uzyskali możliwość składania wniosków o przyjęcie do aż 6 szkół, a nie do 3, jak było dotychczas. W każdej z tych szkół mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Warto pamiętać, że rekrutacja jest w tym roku prowadzona osobno dla uczniów klas III gimnazjów i uczniów klas VIII szkół podstawowych, dlatego przygotowano dla nich osobną pulę miejsc.

Dla absolwentów III klas gimnazjalnych przygotowano około 3000 miejsc w 99 oddziałach w liceach ogólnokształcących, 340 miejsc w 12 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 15 zawodach, 1700 miejsc w 55 oddziałach 15 techników, kształcących w 34 zawodach.

Dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych przygotowano około 3300 miejsc w 105 oddziałach liceów ogólnokształcących, 400 miejsc w 13 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 17 zawodach, 1800 miejsc w 57 oddziałach 15 techników, kształcących w 33 zawodach.

W sumie w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Lublina, przygotowano 10 500 miejsc dla pierwszoklasistów.

– Musimy pamiętać, o tym, że do szkół w Lublinie podania składają również uczniowie spoza naszego miasta, stąd taka wysoka liczba miejsc. Ponadto jesteśmy przygotowani na to, że w razie sytuacji kryzysowej otworzymy nowe oddziały a nawet możemy założyć liceum w budynku szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum – tłumaczy Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin.

W najlepszych liceach po czworo na miejsce

I LO

O miejsca w I LO im. St. Staszica stara się w tym roku aż 636 absolwentów III klasy gimnazjum, a miejsc jest tylko 160. Najbardziej oblegana jest klasa biologiczno-chemiczna – chce się w niej uczyć 279 osób, a dla 69 osób jest to klasa pierwszego wyboru. Sporo uczniów ubiega się o przyjęcie do klasy z międzynarodową maturą, którą placówka prowadzi jako jedyna publiczna szkoła w Lublinie (klasy z maturą międzynarodową są jeszcze jedynie w Międzynarodowym Liceum „Paderewski”) – na 32 miejsca jest 136 osób. Podobna klasa powstaje dla absolwentów szkół podstawowych – o 32 miejsca walczy 131 osób. Do klasy z maturą międzynarodową wszystkich kandydatów obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej. I LO jest placówką pierwszego wyboru dla 274 gimnazjalistów.

O miejsca w tej szkole ubiegają się też absolwenci VIII klasy szkoły podstawowej – dla 272 z nich jest to szkoła pierwszego wyboru, a ogółem dostać się do I LO ma ochotę 616 kandydatów. Tymczasem szkoła przygotowała dla nich 160 miejsc. Najwięcej chętnych jest do klasy matematyczno-geograficzno-angielskiej. Dla porównania w zeszłym roku I LO było szkołą pierwszego wyboru „tylko” dla 280 kandydatów.

II LO

W II LO im. m. Hetmana Jana Zamoyskiego chce się uczyć 1076 absolwentów klasy III gimnazjum. Dla 325 jest to liceum pierwszego wyboru. Szkoła dysponuje dla nich 192 miejscami. Najbardziej oblegana jest klasa matematyczno-geograficzno-angielska – na 32 miejsca jest 436 podań.

Do II LO kandydują też absolwenci klas VIII szkól podstawowych: na 160 miejsc jest 616 kandydatów, dla 272 jest to szkoła pierwszego wyboru. Najpopularniejsza klasa to: mat-geogr-ang – kandyduje do niej 266 ósmoklasistów.

III LO

Do III LO im. Unii Lubelskiej kandyduje aż 897 absolwentów III klas gimnazjum, dla 273 z nich jest to szkoła pierwszej preferencji. „Unia” może przyjąć 128 osób. Najwięcej kandydatów wybrało klasę biol-chem. – 391 osób. Do tej samej szkoły starają się o przyjęcie także absolwenci klasy VIII szkoły podstawowej – 989 osób, a dla 329 to szkoła pierwszej preferencji. III LO może przyjąć 160 uczniów z tego typu podstawówek. Młodzież najchętniej wybiera klasę biol.-chem. (411 kandydatów). W ubiegłorocznej rekrutacji szkoła przygotowała 192 miejsca, o które starało się 380 kandydatów, dla których to właśnie III LO było szkołą pierwszego wyboru.

IV LO

Popularnością cieszy się też IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej. Kandyduje do niego 1258 absolwentów klas III gimnazjów (dla 213 to szkoła pierwszej preferencji). Miejsc jest 160. Do IV LO kandyduje też 989 absolwentów klas VIII szkoły podstawowej, dla 329 to szkoła pierwszej preferencji. Miejsc jest również 160.

V LO

Tłoczno także w V Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie. Kandyduje do niego 1605 uczniów klas III gimnazjów (dla 304 to szkoła pierwszej preferencji), a miejsc jest 160. O przyjęcie stara się też 1638 uczniów klas VIII szkól podstawowych (dla 232 to szkoła pierwszej preferencji). Miejsc jest 160.

IX LO

Uczniowie stawiają też na IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika – na 160 miejsc jest 1510 kandydatów z klas III gimnazjów (dla 356 to szkoła pierwszej preferencji). Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych przygotowano 160 miejsc. Ubiega się o nie 1614 kandydatów (dla 336 to szkoła pierwszej preferencji).

XXI LO

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki także należy do obleganych szkół – na 180 miejsc przygotowanych dla uczniów klas III gimnazjów jest aż 878 kandydatów (dla 320 to szkoła pierwszej preferencji). O 180 miejsc przygotowanych dla uczniów klas VIII szkół podstawowych rywalizuje 885 osób (dla 349 to szkoła pierwszej preferencji).

Dobrze radzą sobie powstałe rok temu z przekształconych gimnazjów dwa nowe lubelskie licea. Kandydaci chętnie wybierają zwłaszcza XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego przy ul. Wajdeloty. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszy się XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” przy ul. Lipowej. W XXIX LO dla kandydatów z klas III gimnazjum przygotowano 128 miejsc, ubiega się o nie 583 osoby (tylko dla 44 z nich to szkoła pierwszej preferencji). Dla kandydatów z klas VIII szkół podstawowych przygotowano 128 miejsc, kandyduje 760 osób (dla 69 to szkoła pierwszej preferencji). W XXX LO dla kandydatów z klas III gimnazjum przygotowano 192 miejsca, ubiega się o nie 1268 osób (dla 170 to szkoła pierwszej preferencji). Dla kandydatów z klas VIII szkół podstawowych przygotowano aż 224 miejsca, kandyduje 1335 osób (dla 273 to szkoła pierwszej preferencji).

Najmniej kandydatów mają jak na razie XI Liceum Ogólnokształcące w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie. Szkoła przygotowała miejsca jedynie dla kandydatów z klas III gimnazjów – 64 miejsca. Póki co jest na nie 89 chętnych, ale tylko dla 7 osób to placówka pierwszej preferencji. Mniej kandydatów jest też w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej. Choć szkoła przygotowała po 160 miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, to jest szkołą pierwszego wyboru tylko dla 34 uczniów klas III gimnazjum i 26 uczniów z klas VIII szkół podstawowych.

Technika oblegane

Najpopularniejszym technikum w Lublinie jest Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. To najlepsze technikum w całym województwie. W rankingach „Perspektyw” szkoła od lat regularnie zajmuje czołowe miejsca – w tym roku jest na trzecim miejscu wśród techników w całym kraju i zdobywcą „Złotej Tarczy”. O 96 przygotowanych miejsc stara się w nim 496 uczniów klas III gimnazjum (dla 237 osób to szkoła pierwszej preferencji). Aż 521 uczniów klas VIII szkół podstawowych rywalizuje o 128 miejsc (dla 248 to szkoła pierwszej preferencji). Mocno oblegane są wszystkie klasy w tej szkole – absolwenci podstawówek mogą tu zdobyć zawód technika elektronika, technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej i technika teleinformatyka. Dla uczniów klas III gimnazjów przygotowano klasy kształcące w zawodzie technik elektronik i technik teleinformatyk. Na miejsca w poszczególnych klasach jest średnio ponad 300 podań.

Oblegane jest także Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr 1 im. Grabskiego. Na 128 miejsc jest 909 kandydatów z klas III gimnazjów (dla 286 to szkoła pierwszej preferencji). Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych przygotowano 128 miejsc. Ubiega się o nie 856 kandydatów (dla 259 to szkoła pierwszej preferencji). Ósmoklasiści i gimnazjaliści najchętniej wybierają klasę o profilu technik informatyk. Tu na 32 miejsca jest 453 podań absolwentów podstawówek i 426 podań gimnazjów.

Uczniowie chętnie wybierają też Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im A. i J. Vetterów. Na 160 miejsc jest 717 kandydatów z klas III gimnazjów (dla 154 to szkoła pierwszej preferencji). Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych przygotowano 224 miejsca. Ubiega się o nie 701 kandydatów (dla 143 to szkoła pierwszej preferencji). Również w tej szkole najpopularniejszym kierunkiem jest „Technik informatyk”. Drugim po nim jest „Technik hotelarstwa”.

Na brak kandydatów nie narzeka także Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki. Na 192 miejsc jest 448 kandydatów z klas III gimnazjów (dla 104 to szkoła pierwszej preferencji). Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych przygotowano 192 miejsca. Ubiega się o nie 478 kandydatów (dla 133 to szkoła pierwszej preferencji). Popularne kierunki kształcenia to po raz kolejny „Technik informatyk”, „Technik logistyk” i „Technik mechatronik”.

Wśród popularnych techników jest też Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II. Na 128 miejsc jest 513 kandydatów z klas III gimnazjów (dla 145 to szkoła pierwszej preferencji). Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych przygotowano 128 miejsca. Ubiega się o nie 494 kandydatów (dla 148 to szkoła pierwszej preferencji). Najpopularniejsze kierunki kształcenia to: „Technik żywienia i usług gastronomicznych” (ponad 200 podań na 32 miejsc) i „Technik hotelarstwa” (ponad 200 podań ).

Popularne jest także Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga (na 96 miejsc dla uczniów klas III gimnazjum i 96 dla uczniów VIII klas szkół podstawowych jest średnio ponad 250 podań), Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego (na 96 miejsc dla uczniów klas III gimnazjum jest 426 podań, a na 128 dla uczniów VIII klas szkół podstawowych – 453 podań).

Najmniej popularne są: Technikum Drzewne w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego. Na 32 miejsca dla uczniów gimnazjum są tylko 33 podania (jedynie dla 7 uczniów to szkoła pierwszej preferencji) a na 32 miejsca dla uczniów szkół podstawowych złożono 43 podania (dla 7 osób to szkoła pierwszej preferencji) oraz Technikum Terenów Zieleni w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji na 32 miejsca jest 97 podań od uczniów klas III gimnazjum (19 osób wybrało to technikum jako szkołę pierwszej preferencji). Z kolei na 32 miejsca dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej złożono 89 podań (dla 8 osób to szkoła pierwszej preferencji).

Szkoły branżowe najmniej popularne

Podczas tegorocznej rekrutacji szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują dla absolwentów gimnazjów 384 miejsc w 12 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 15 zawodach, natomiast absolwentom szkół podstawowych – 416 miejsc w 13 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 17 zawodach. Niestety chętnych do nauki, mimo podwójnie licznego rocznika wciąż brakuje.

Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1 w ZSB przygotowała 96 miejsc dla kandydatów z klas III gimnazjów. Złożono 108 podań, ale dla 25 uczniów to szkoła pierwszej preferencji. Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych przygotowano 96 miejsc. Ubiega się o nie 152 kandydatów (dla 52 to szkoła pierwszej preferencji). Najpopularniejszy kierunek to „Monter sieci i instalacji sanitarnych i elektryk”.

Nieco więcej kandydatów jest do Branżowej Szkoły Samochodowej I stopnia w ZSS. Na 64 miejsca dla uczniów klas III gimnazjum jest 167 chętnych a dla 44 osób to szkoła pierwszej preferencji. Na 64 miejsca dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej jest 216 chętnych, dla 41 uczniów to szkoła pierwszej preferencji. Kształci w zawodach: „Mechanik pojazdów samochodowych” i „Elektromechanik pojazdów samochodowych”.

Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. K. Drewnowskiego oferuje 32 miejsc dla uczniów klas III gimnazjum. Złożono 54 podania, ale tylko 3 uczniów wybrało tę szkołę, jako placówkę pierwszego wyboru. Dla uczniów klas VIII przygotowano 32 miejsca – na 78 chętnych – tylko dla sześciu uczniów to szkoła pierwszej preferencji.

Mało jest chętnych do nauki zawodu piekarza i masarza w Branżowej Szkole Spożywczej I stopnia (ZSCHiPS). Dla uczniów klas III gimnazjum przygotowano 32 miejsca, na które jest 84 chętnych (dla 17 osób to szkoła pierwszej preferencji). Najmniej uczniów chce uczyć się zawodu piekarza, choć złożono 29 podań, dla nikogo nie był to zawód pierwszej preferencji. Dla uczniów klas VIII przygotowano 32 miejsca, jest na nie 125 chętnych a dla 23 uczniów to szkoła pierwszej preferencji. Tylko jedna osoba chce uczyć się w zawodzie przetwórca mięsa.

W Branżowej Szkole Wielozawodowej I stopnia nr 1 w LCKZiU brakuje chętnych do nauki zawodu ślusarza – na 16 miejsc dla uczniów klas III gimnazjum złożono 14 podań, a dla nikogo nie jest to klasa pierwszej preferencji. Brak też chętnych do nauki zawodu ogrodnika (2 osoby). Podobnie jest wśród uczniów klas III gimnazjów – tylko jedna osoba w pierwszej preferencji wybrała zawód ślusarza.

Emilia Kalwińska