Podwyżek w MOPR nie będzie

Miasto docenia wysiłki pracowników MOPR, ale podwyżek dla nich nie planuje…

O podniesienie pensji pracowników lubelskiego MOPR do władz miasta zwróciła się na początku lipca radna Małgorzata Suchanowska (PiS). W interpelacji skierowanej w tej sprawie do prezydenta Krzysztofa Żuka, podkreślała, z jak ogromnym poświęceniem, każdego dnia pandemii, pracownicy społeczni starają się sumiennie wykonywać swoje zadania, co powinno zostać docenione finansowo. W ubiegłym roku radna otrzymała odpowiedź od wiceprezydent ds. społecznych Moniki Lipińskiej. Pani prezydent zgadza się w niej z radną, że pracownicy MOPR i inni pracownicy socjalni pracują ciężko i z poświęceniem, a władze miasta to doceniają i o nich dbają. Jak? – Miasto już na początku zagrożenia epidemiologicznego wprowadziło szereg działań, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom socjalnym.

Priorytetami dla władz stały się bezpieczne warunki pracy, powołanie koordynatora ds. medycznych, opracowanie procedur ochronnych, wyposażenie w profesjonalne środki ochrony osobistej, wprowadzenie możliwości pracy rotacyjnej i zmianowej oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na walkę z epidemią – przypomina w odpowiedzi wiceprezydent Monika Lipińska.

– Systematycznie podejmujemy także działania w kierunku zabezpieczenia jak najlepszych warunków pracy, czego wyrazem była aprobata Prezydenta Miasta Lublin dla docenienia nakładu pracy i zaangażowania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w formie ubiegłorocznych nagród i premii przyznawanych przez dyrektora lubelskiego MOPR.

Podkreślić przy tym należy, że rozważając jakiekolwiek działania w sferze wynagrodzeń, jako władze samorządowe, zobowiązani jesteśmy mieć na uwadze ogół kadry lubelskiego sektora pomocy społecznej – wskazuje wiceprezydent i zapewnia, że Ratusz nieustannie poszukuje nowych możliwości i źródeł finansowania, by zapewnić właściwe warunki pracy sektorowi pomocy społecznej.

Jasna deklaracja o planach podwyższenia wynagrodzeń pracowników socjalnych jednak nie pada. ZM

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here