Podwyżka na koniec kadencji

Więcej za śmieci zapłacą mieszkańcy gminy Wola Uhruska. Po czwartkowej sesji rady gminy miesięczna stawka wzrośnie do 20 zł od osoby. Kto kompostuje odpady zielone, będzie miał ulgę w wysokości 2,40 zł. Z istotniejszych spraw warta podkreślenia jest też pożyczka udzielona przez gminę dla PUW-u oraz decyzja tej spółki o rezygnacji z działalności rolniczej.

Interpelacje zaczął Zbigniew Lipert przypominając, że jakiś czas temu mówił o udrożnieniu rynienek odwadniających na ulicy Spokojnej, bo woda się przelewa i nanosi piach na jezdnię. Alfred Misztalski w imieniu rodzin osób pochowanych na cmentarzu prawosławnym w Zbereżu poprosił o budowę tymczasowego ogrodzenia nekropolii w całości położonej w lesie. Tadeusz Pawłowski zadał dwa pytania do wójta. Pierwsze dotyczyło przebudowy boiska do piłki plażowej przy kąpielisku Pompka, a drugie zainteresowania społeczeństwa strzelnicą wirtualną.

Następnie przewodniczący rozpoczął dyskusję nad pierwszym projektem uchwały dotyczącym podniesienia stawek za odbiór odpadów. Obecnie każdy mieszkaniec gminy, który kompostuje odpady zielone, płaci miesięcznie 14,40 zł. Po ostatnim przetargu, do którego przystąpiły dwie firmy okazało się, że najtańsza oferta złożona przez dotychczasowego odbiorcę śmieci będzie o wiele wyższa. Do tej pory odbiór jednej tony odpadów kosztował 745 zł, a teraz wzrósł do 1026 zł.

Okazuje się również, że po ustaleniu nowych stawek gmina i tak będzie musiała dołożyć do całego interesu ze środków własnych ok. 115 tys. zł rocznie. Zdzisław Dąbrowski zauważył, że w materiałach na sesję zabrakło dokładnych stawek za odbiór odpadów. – Również na komisjach stałych nie przedstawiono nam szczegółowych kalkulacji, więc nie było czasu na przemyślenie tego tematu. Nie wiem, co spowodowało tak znaczący wzrost tych opłat, więc ja będę przeciw tej uchwale. Poza tym była mowa o powtórzeniu przetargu, ale zrezygnowano z tego pomysłu, bo nie było już czasu na kolejne postępowanie -mówił radny z Kosynia.

– Poparł go wiceprzewodniczący Pawłowski. – Po analizie przedstawionej przez GOPS dowiedziałem się, jak wiele rodzin w naszej gminie boryka się z problemami finansowymi. Uważam, że podwyżka sięgająca 25 procent jest stanowczo za wysoka, dlatego myślę jak radny Dąbrowski, że lepszym wyjściem byłoby unieważnienie przetargu i rozpisanie kolejnego. Być może przy większej konkurencji stawki okażą się niższe – argumentował.

Ostatecznie stanęło na tym, że uchwała przeszła dziewięcioma głosami. Radni Dąbrowski, Pawłowski oraz Rafał Kuczura zagłosowali przeciw, Jan Polak wstrzymał się od głosu. Efektem tego będzie wzrost miesięcznych opłat za odbiór odpadów do kwoty 20 zł od osoby. Punktem, który mógł wywołać dłuższą dyskusję był też ten mówiący o zasadach udzielania dotacji dla trzech parafii na remont zabytkowych obiektów sakralnych.

Gmina otrzyma pół miliona na remont wieży kościelnej w Kosyniu, 408 tys. zł na remont elewacji kościoła w Uhrusku oraz 568 tys. zł na budowę ogrodzenia wokół zabytkowego cmentarza prawosławnego w Uhrusku. Zarówno wójt Jan Łukasik jak i sekretarz Mariusz Jachimczuk jasno stwierdzili, że gmina nie dołoży pieniędzy na wspomniane działania, jeżeli koszty tych inwestycji przekroczą kwoty założone w projekcie, a jeśli proboszczom uda się znaleźć wykonawców za mniejsze pieniądze, to również nie dostaną całości środków założonych na ten cel, ale dokładnie tyle, ile wydadzą na remonty.

Jednym z ostatnich punktów sesji były zmiany w budżecie dotyczące pomocy dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego w Woli Uhruskiej, a dokładniej rzecz ujmując udzielania spółce pożyczki w kwocie 600 tys. zł. – Za 455 tys. zł chcemy kupić nową koparko-ładowarkę, bo obecna ma już 32 lata i jest wyeksploatowana do granic możliwości, a 145 tys. zł przeznaczymy na bieżącą działalność – tłumaczył prezes PUW-u Przemysław Kuryś.

– W 2023 roku ponieśliśmy dużą stratę na działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. Wszystko przez fakt, że koszty były kalkulowane w 2021 roku i nie byliśmy w stanie przewidzieć obecnego wzrostu cen energii, usług obcych czy z tytułu zatrudnienia. Pożyczkę oddamy w dwóch transzach. Pierwszą po otrzymaniu zwrotu podatku VAT po zakupie koparki, a drugą po sprzedaży gruntów rolnych w Siedliszczu. (bm)

 

News will be here