Podziękowania za komunikaty

Policja odbierała już różne podziękowania i dowody wdzięczności za swoją działalność, ale uznania za rozgłaszanie komunikatów głosowych na ulicach do tej pory nie było. Zmieniło się to w ubiegłym tygodniu, bo okazuje się, że są osoby, które za taką formę komunikacji ze społeczeństwem są wdzięczni.

– Policjanci w całym kraju – w tym również w powiecie włodawskim – w różnym czasie i w różnych miejscach patrolując ulice odtwarzają komunikaty głosowe, w których przypominają o tym, by zostać w domu, nie grupować się, zachowywać dystans, unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami – mówi Bożena Szymańska z KPP we Włodawie.

– I w związku z taką działalnością na skrzynkę elektroniczną Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie wpłynęło podziękowanie od mieszkanki miasta za zaangażowanie i właściwą realizację zadań przez policjantów KPP we Włodawie w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa. W swoim podziękowaniu autorka wiadomości napisała: „uważam, że najskuteczniejszą metodą powstrzymywania ludzi przed wychodzeniem z domu jest to, co włodawska policja zrobiła… czyli apel przez megafon z radiowozu jeżdżącego po mieście. Uważam, że takie działania powinny odbywać się codziennie”.

Te słowa są niezwykle ważne i potwierdzają jak właściwy jest odbiór działań służb w tym niezwykle trudnym dla wszystkich czasie. Dziękując za uznanie ponownie apelujemy do wszystkich – jeśli tylko możesz – zostań w domu. Dbaj o siebie i swoich bliskich. Tylko stosując się do zaleceń służb można przerwać albo znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa – przestrzega Szymańska. (b)