Podziękowanie za walkę o wolną i demokratyczną ojczyznę

W Lublinie odbyło się XXIX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, przypadło bowiem w 35. rocznicę pierwszego zjazdu krajowego.
– Zebranie miało kilka wymiarów. Najważniejszy to oczywiście rocznica krajowego zjazdu NSZZ „Solidarność”, który wniósł powiew do narodów wschodnich, zniewolonych w ówczesnym systemie socjalistycznym. Nawiązując do tamtych wydarzeń, podczas zebrania podziękowaliśmy ludziom, którzy w tym czasie byli aktywni i odegrali ważną rolę. Byli na wojnie i przeżyli – mówi Marian Król, przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Wyraz wdzięczności za odważną postawę i poświęcenie w walce o wolną i demokratyczną ojczyznę oraz powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Statuą „Lubelskiego Lipca 1980” uhonorowani zostali: Jadwiga Kiszczak, ksiądz Józef Starszuk, Zygmunt Łupina, Wiesław Cichocki i Zbigniew Furman.
Medal Bene Meritus w uznaniu zasług za pełną oddania wieloletnią pracę dla Związku otrzymali z kolei: Anna Osińska, Bogusława Ośka, Hanna Piróg, Cezary Czarnocki, Marek Podkowa, Zdzisław Rudzki i Andrzej Zieliński. KB