Podziwiajmy plon warsztatów

(28 czerwca) W Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu uroczyście podsumowano Międzynarodowe Warsztaty Plastyczno-Rzeźbiarskie „Lato 2019” im. Grzegorza Gwardiaka. Uczestniczyło w nich dwudziestu czterech artystów malarzy z Polski oraz z Białorusi i Nowej Zelandii. Każdy artysta wykonał co najmniej dwie prace dowolną techniką, które możemy podziwiać teraz na wystawie w GOK-u.


Ekspozycję dzieł otworzył burmistrz Rejowca Tadeusz Górski, który wręczył każdemu z twórców pisemne podziękowanie oraz przekazał życzenia dalszej owocnej pracy. Słowo uznania wygłosił również wicestarosta chełmski Jerzy Kwiatkowski. Wyróżnienie za największe zaangażowanie w grupie dzieci i młodzieży, które szkoliły się pod okiem artystów, otrzymała Weronika Pomian.

Poza pracami malarskimi powstały dwie rzeźby w drewnie przedstawiające Mikołaja Reja i jego żonę Zofię Kościeniównę. Wykonali je Mariusz Opoka oraz Andrzej Mirończuk. (opr. red.)