Połączenie placówek z ul. Niecałej ciągle pod znakiem zapytania

Połączenie funkcjonujących w jednym budynku przy ul. Niecałej 1 Przedszkola nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 24 wydaje się racjonalnym rozwiązaniem...

Urzędnicy wciąż analizują, czy połączenie funkcjonujących w jednym budynku przy ul. Niecałej 1 Przedszkola nr 4 ze Szkołą Podstawową nr 24, to dobre rozwiązanie.

Z takim wnioskiem w kwietniu tego roku wystąpił do władz miasta radny Stanisław Brzozowski (niezrzeszony). – Wdrożenie procedury połączenia Szkoły Podstawowej nr 24 z Przedszkolem nr 4 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ułatwi organizacyjnie docelowe funkcjonowanie obu placówek we wspólnym gmachu, ich harmonijny rozwój oraz racjonalne wykorzystanie obiektu oświatowego przy ul. Niecałej – przekonywał Brzozowski, w interpelacji skierowanej do prezydenta, przypominając, że wcześniej, z dobrym skutkiem, w ten sposób połączono Przedszkole nr 6 i Szkołę Podstawową nr 25 z ul. Sierocej.

– Decyzja dotycząca połączenia Szkoły Podstawowej nr 24 i Przedszkola nr 4 w jeden zespół wymaga gruntownej analizy i stosownych opinii wymaganych prawem oraz konsultacji z Wydziałem Remontów i Inwestycji Urzędu Miasta Lublin – odpowiedział radnemu, na początku maja, Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Okazuje się, że pomimo upływu wielu miesięcy analizy wciąż trwają i władze nie doszły do żadnych wniosków. Bo, jak przekonuje Ratusz, sprawa nie wymaga pośpiechu.

– Obecnie funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 24 i Przedszkola nr 4 odbywa się w sposób stabilny, a kontynuowanie nauczania i wychowania przedszkolnego oraz właściwej opieki nad dziećmi nie wymagają wprowadzenia pilnych zmian organizacyjnych. Obecnie dalej trwa analiza zasadności i różnych aspektów przeprowadzenia procesu połączenia jednostek w zespół szkolno-przedszkolny – informuje Izolda Boguta z Biura Prasowego UM Lublin.

Do sprawy wrócimy.

Marek Kościuk

News will be here