Połączyli siły, by skuteczniej zabiegać o pieniądze

Trzy gminy z powiatu krasnostawskiego oraz pięć z zamojskiego połączyły siły, by wspólnie zabiegać o unijne dotacje.

Porozumienie, którego ogólne zasady określono jeszcze w 2020 r., zawarto w ubiegłym tygodniu w Skierbieszowie. Pod umową podpisali się przedstawiciele trzech gmin powiatu krasnostawskiego – Izbicy, Kraśniczyn oraz gminy Krasnystaw i pięciu z zamojskiego – Grabowca, Miączyna, Sitna, Skierbieszowa i Starego Zamościa.

– Wspólnie mamy większą szansę na pieniądze, które pozwolą jak najlepiej wykorzystać potencjał samorządów, położonych w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Konkretne cele zostały zapisane w gotowym już „Partnerstwie Strategii Terytorialnej”, czyli jednym z najważniejszych dokumentów niezbędnych do występowania o unijne środki – wyjaśnia Edyta Gajowiak-Powroźnik, wójt gminy Krasnystaw, jedna z sygnatariuszy porozumienia.

Zanim gminy podpisały dokument, prowadziły badania ankietowe, przeprowadziły audyty energetyczne i przygotowały projekty instalacji fotowoltaicznych dla 20 budynków użyteczności publicznej oraz fotowoltaiki, solarów, pieców na biomasę i pomp ciepła dla ok. 3,5 tys. budynków prywatnych. Oprócz OZE w strategii znalazły się projekty dotyczące turystyki. (kg)

News will be here