Połączyli sołectwa

Radni gminy Dubienka jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie połączenia niektórych sołectw. Ich liczbę zredukowano do dziewięciu.

Głównymi punktami piątkowej sesji Rady Gminy Dubienka były uchwały w sprawie połączenia sołectw. Była to inicjatywa Krystyny Deniusz-Rosiak, wójt gminy Dubienka, a temat konsultowano wcześniej z mieszkańcami gminy. Każdą z tych uchwał radni przyjęli bez głosu sprzeciwu.

W efekcie: połączono sołectwa Brzozowiec, Janostrów i Holendry i utworzono z nich sołectwo Brzozowiec; połączono sołectwa Radziejów, Kajetanówka i Nowokajetanówka i utworzono z nich sołectwo Radziejów; połączono sołectwa Skryhiczyn, Jasienica, Józefów, Zagórnik i Krynica i utworzono z nich sołectwo Skryhiczyn; połączono sołectwa Uchańka i Stanisławówka tworząc sołectwo Uchańka. Podczas sesji przyjęto też statuty nowych sołectw. Zmiany te oznaczają, że w gminie Dubienka jest obecnie 9 sołectw: Dubienka (największe), Brzozowiec, Skryhiczyn, Radziejów, Uchańka, Starosiele, Tuchanie, Rogatka, Siedliszcze.

– Teraz mamy sołectwa mniej więcej równe pod względem liczby mieszkańców – oznajmiła wójt Deniusz-Rosiak.

Na pytanie jednego z radnych o to, w jaki sposób zorganizowany zostanie w tej sytuacji fundusz sołecki, wójt Deniusz-Rosiak zapewniła, że każda wieś ma swoje potrzeby, dlatego będzie miała, tak jak do tej pory, wyodrębniony swój osobny fundusz. Zapowiedziano, że w marcu br. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich. (mo)