Pol(e)ska kawalkada wyruszy w sierpniu

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu operacyjnego EtnoPolska 2019 na realizację projektu „Pol(e)ska kawalkada”.

Projekt ma na celu promocję Polesia, jego unikatowości przyrody, położenia geograficznego, przeszłości wieloetnicznej oraz zagłębia obyczajów, języków, religii i narodów. Częścią artystyczno-badawczą będzie ruchomy plener literacko-artystyczny w pobliskich miejscowościach nadbużańskich z cyklem wykładów, tworzeniem prac przez twórców lokalnych i zebraniem wiejskich opowieści i pieśni obrzędowych. Podczas uroczystej promocji efektów projektu obędzie się wernisaż prac poplenerowych, koncert multimedialny oraz prezentacja powstałych publikacji.

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie w ramach zadania „EtnoPol(e)ska kawalkada” ogłasza otwarty nabór na plener artystyczno-literacki dla twórców lokalnych. Nabór trwa do dnia 25 lipca. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019. W programie pleneru: warsztaty, wykłady oraz spotkania z ciekawymi badaczami i artystami.

Uczestnikami pleneru mogą być twórcy ludowi i lokalni artyści w wieku powyżej 18 lat. Celem pleneru jest, m.in.:promocja Ziemi Poleskiej, popularyzowanie wiedzy o życiu poleskich mieszkańców (codzienne obowiązki, obrzędy i rytuały związane ze świętami i rokiem liturgicznym), popularyzowanie mało powszechnej wiedzy na temat różnych wzajemnych polsko-bałoruskich, polsko-ukraińskich, polsko-rusińskich i polsko-żydowskich wpływów kulturowych na tym obszarze (gwara chachłacka), występującej w dziedzictwie niematerialnym: wspomnieniach, pieśniach, obrzędach, tradycjach, nazewnictwie, a także ukazanie pozytywnej otwartości na międzykulturowość (demitologizowanie mitów o antysemityzmie i ksenofobii na Polesiu i objaśnianiu etnograficznej stałej opozycji swoich-obcych w plemionach i grupach etnicznych) oraz stworzenie przestrzeni do twórczego i aktywnego działania dla mieszkańców Polesia poprzez włączenie samych mieszkańców w projekt nie tylko na zasadzie beneficjentów, lecz także partnerów współodpowiedzialnych za proces realizacji projektu i jego poszczególnych etapów. Więcej informacji o projekcie oraz o naborze na stronie MBP. (a)