Politechnika zachęca umysły ścisłe

31 stycznia Politechnika Lubelska podpisała umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.
− Naszym celem jest zachęcenie młodzieży do kształcenia w zakresie nauk ścisłych i technicznych, dostosowanego do potrzeb zarówno młodych ludzi, jak i wymagań rynku pracy – mówi prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.
Uczniowie będą brali udział w wybranych wykładach i zajęciach laboratoryjnych na uczelni, np. z: fizyki, informatyki, chemii, ochrony środowiska czy podstaw mechaniki. – Istnieje również możliwość prowadzenia wykładów przez pracowników Politechniki na terenie szkół. Ich liczba oraz tematyka będą uzgadnianie w zależności od potrzeb – mówi Wojciech Maślona, dyrektor ZSP nr 1 w Krasnymstawie.
Młodzież będzie także mogła uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych oraz korzystać z księgozbioru uczelni. Będą wspólnie organizować konferencje, sesje naukowe oraz wycieczki edukacyjne. Najzdolniejsi uczniowie otoczeni zostaną opieką merytoryczną przez pracowników uczelni. MG