Półkolonii nie ma

Od 4 do 17 stycznia 2021 r. w całym kraju trwają ferie zimowe. Była możliwość organizacji półkolonii dla dzieci z klas I-IV klas podstawowych, ale w chełmskich szkołach się na to nie zdecydowano.

Ze względu na epidemię w tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju są w jednym terminie. Chodziło o zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wydane w tej sprawie rozporządzenie dopuszcza organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania tj. możliwe są półkolonie dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej.

Natomiast wyjazd poza miejsce zamieszkania dopuszczalny jest tylko w przypadku obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. W Chełmie półkolonii nie będzie.

– Szkoły nie zdecydowały się na organizację półkolonii dla dzieci z klas I-IV szkół podstawowych – informują w chełmskim ratuszu. – Jednakże z myślą również o tych dzieciach od 4 stycznia 2021 ruszają zapisy chętnych na realizację zajęć w czasie ferii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, a finansowanych dodatkowo przez Miasto Chełm. Zajęcia będą odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym w grupach po maksymalnie 12 osób.

Zapisy na zajęcia w MDK Chełm odbywają się tylko telefonicznie pod nr tel. 82 565 21 57. Oświadczenie (wypełnione należy dostarczyć na pierwsze zajęcia) do pobrania na stronie internetowej MDK Chełm.

Od rozwoju pandemii zależy, którzy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej po feriach. Będziemy o tym informować w „Nowym Tygodniu”. (mo)