Polski od podstaw

Do niedawna nie było żadnego, a teraz są już dwa. W świdnickich szkołach od kwietnia działają tzw. oddziały przygotowawcze, czyli klasy dla dzieci z Ukrainy. Uczęszczający do nich uczniowie realizują podstawę programową, ale główny nacisk kładziony jest na naukę języka polskiego. Odziały działają w SP nr 7 i SP nr 4.


Obecnie do miejskich szkół i przedszkoli uczęszcza około 200 dzieci z Ukrainy, które przyjechały do Świdnika po 24 lutego, uciekając przed wojną. Do niedawna były one zapisywane do istniejących już klas i grup, ale z początkiem kwietnia w dwóch podstawówkach utworzono tzw. oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy, czyli klasy, z rozszerzoną liczbą zajęć z języka polskiego. W SP nr 7 powstał oddział dla dzieci z klas I-III, a w SP nr 4 dla klas IV-VI.

– Decyzję o utworzeniu oddziału przygotowawczego podjęliśmy po konsultacji z urzędem miasta i w związku z tym, że kończyły nam się miejsca w tradycyjnych klasach. Zapytaliśmy też rodziców, czy chcieliby posłać dzieci do takiej klasy i okazało się, że tak. W tej chwili uczy się tam 11 dzieci, natomiast maksymalna ilość uczniów, która może być w takim oddziale to 25 uczniów – mówi Piotr Bogusz, dyrektor SP nr 7 w Świdniku.

Uczniowie oddziału przygotowawczego realizują podstawę programową: mają zajęcia z edukacji matematycznej, angielskiego, wychowanie fizyczne czy informatykę, ale główny nacisk położony jest na naukę języka polskiego. Oprócz dodatkowych zajęć nauki języka, które przysługują obcokrajowcom, mają 7 godzin nauki języka polskiego tygodniowo.

Jak wskazuje dyrektor P. Bogusz, oddział przygotowawczy ma swoje zalety. Zatrudniona jest tu pomoc nauczyciela – osoba, która zna język ukraiński, jest tłumaczem i dodatkowo opiekuje się grupą. Dzieci nie obowiązują także zasady oceniania, klasyfikowania i promowania, które normalnie stosowane są w naszym systemie edukacji.

Jednak nie zawsze rodzice uczniów z Ukrainy chcą tworzenia dla swoich pociech specjalnych oddziałów. Tak było np. w SP nr 3 w Świdniku.

– Robiliśmy spotkanie z mamami uczniów i zdecydowały, że wolą, aby ich dzieci uczyły się w klasach razem z polskimi dziećmi, więc na razie nie tworzymy oddziału przygotowawczego. Obecnie mamy około 40 uczniów z Ukrainy, z czego około 1/4 uczęszcza do oddziału przedszkolnego – mówi Leszek Kalicki, dyrektor szkoły.

(w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here