Pomagają zwierzakom

Młodzież z Zespołu Szkół w Siennicy Nadolnej odpowiedziała na apel Krasnostawskiej Grupy VIVA i zorganizowała zbiórkę karmy dla zwierząt.

W zbiórce, koordynowanej przez Szkolny Wolontariat, wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz siennickie przedszkolaki. Dzięki akcji do grupy VIVA, a w efekcie do bezdomnych psów trafiło kilkadziesiąt kilogramów karmy. (k)