Pomoc z serca

Wojewoda Przemysław Czarnek przekazał na ręce ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego, prezesa zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, dyplom uznania wraz z medalem

W czwartek, 17 października, w auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu działalności Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina. Poprzedziła je msza św. W kościele akademickim KUL z udziałem ks. bpa Romualda Kamińskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Konferencji Episkopatu Polski.


Lubelskie Hospicjum Dobrego Samarytanina działa od 11 października 1989 r. Początkowo korzystało z uprzejmości innych organizacji, które udzielały mu gościny w swoich murach. W 1993 r., po kilkuletnich staraniach otrzymało lokal od Zarządu Miasta Lublina przy ul. Bernardyńskiej 11 A. Po remoncie służy podopiecznym do dziś.

Hospicjum Dobrego Samarytanina obejmuje bezpłatną opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby. Stacjonarnie hospicjum udziela opieki przy ul. Bernardyńskiej, gdzie są 23 łóżka. Lekarze hospicjum opiekują się również ciężko chorymi w ich domach (około 100 pacjentów). W hospicjum pracuje obecnie 16 lekarzy, 42 pielęgniarki i 8 salowych oraz około 50 wolontariuszy.

Jubileusz 30-lecia Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina zbiegł się z diecezjalnymi obchodami dnia św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Wydarzeniu towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja naukowa „Przystanąć -Towarzyszyć – Wesprzeć”.

Podczas uroczystości wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przekazał Lubelskiemu Towarzystwu Przyjaciół Chorych Hospicjum dyplom uznania wraz z medalem. Wyróżnienie zostało przyznane za: „stworzenie wyjątkowej przestrzeni szacunku, życzliwości i miłości, w której osoby dorosłe w terminalnym stadium choroby nowotworowej mogą otrzymać bezpłatną pomoc paliatywną, hospicyjną, psychologiczną i duchową, a ich rodziny dyskretne towarzyszenie i wsparcie w żałobie”.(EM.K.)