Pomogli chorej Nadii

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wziął udział w festynie charytatywnym w Pawłowie w gminie Rejowiec Fabryczny.

Cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na leczenie ciężko chorej 3-letniej Nadii Karpiuk. Lekarze zdiagnozowali u dziewczynki guza mózgu, który na razie jest zabijany chemią, ale może się okazać, że będzie potrzebna dodatkowa kuracja protonowa, nierefundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszt takiej kuracji to około 100 tys. zł, co zdecydowanie przekracza możliwości rodziny. ZSCKR podczas festynu zorganizował konkurs motoryzacyjny o puchar dyrektora Zespołu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było dokonanie dowolnej wpłaty na rzecz Nadii. Uczestnicy bardzo chętnie wzięli udział w zmaganiach, dzięki czemu siennica szkoła dołożyła swoją cegiełkę do leczenia dziewczynki. Konkurs zorganizowali nauczyciele Zbigniew Rasiński i Krzysztof Rękas. (k)