Poplątane zatoki

Prawdopodobnie zarówno i nasz Czytelnik i urzędnicy mają rację. Tyle, że pan Andrzej mówi o zatoczce po prawej stronie od znaku zakazu, a ZDiM o zatoce wzdłuż głównego ciągu ul. Wyżynnej

Na ulicy Wyżynnej przy bloku nr 10 stoi znak zakazu zatrzymywania się z dopiskiem „nie dotyczy zatok postojowych”. – Tyle, że tu nie ma ani oznaczonych znakami, ani wymalowanych liniami, żadnych zatok postojowych – dziwi się pan Andrzej, jeden z mieszkańców. Urzędnicy twierdzą, że wszystko jest zgodnie z przepisami. Ale prawdopodobnie nasz Czytelnik i urzędnicy mówią o dwóch różnych miejscach.

Jak informuje nas pan Andrzej, wraz z innymi mieszkańcami próbował wyjaśnić tę sytuację w Zarządzie Dróg i Mostów.

– Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jest to pas ruchu, na którym znajduje się miejsce tzw. zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami poziomymi i pionowymi wymalowanymi na jezdni – relacjonuje nasz Czytelnik. – To jakieś kuriozum. Jak to, miejsce dla osób niepełnosprawnych wyznaczone na pasie ruchu, po którym jeżdżą samochody??!!! W dodatku, jeżeli samochody stoją zaparkowane w zatoczce postojowej, jak to jest napisane pod znakiem, to dlaczego Straż Miejska Lublin przyjeżdża i karze nas kierowców mandatami za wjazd pod zakaz?

Oficjalnej odpowiedzi na zgłaszane problemy z oznakowaniem i parkowaniem na wysokości numeru Wyżynna 10 mieszkańcy z ZDiM nie otrzymali, stąd ich prośba do nas o interwencję.

– Jak ZDiM nie stać, sami możemy kupić farbę do właściwego wymalowania zatok i wkopać znak pionowy mówiący konkretnie o zatokach postojowych, a nie umownie – ironizuje pan Andrzej.

Urzędnicy z Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie nie zgadzają się z zarzutami naszego Czytelnika, w czym utwierdzili się po dokonanej po naszym sygnale wizji lokalnej opisywanego miejsca.

– Nie potwierdziła ona informacji o błędnym oznakowaniu. Obecna organizacja ruchu na odcinku ul. Wyżynnej, w obrębie posesji nr 10, zakłada ograniczenie prędkości do 30 km/h (ulica znajduje się w strefie ograniczonej prędkości) i zakaz zatrzymywania się z wyłączeniem zatok postojowych. Oznakowanie to jest poprawne i stosowane w wielu miejscach na terenie miasta. W przypadku gdy geometria zatoki postojowej (jej głębokość) jasno sugeruje o sposobie postoju, prostopadłym do krawędzi jezdni, Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością nie wymaga i nie projektuje oznakowania pionowego wskazującego sposób postoju.

W kwestii oznakowania poziomego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury na drogach gminnych zakres oznakowania poziomego może być ograniczony przez organ zarządzający ruchem do miejsc niebezpiecznych. Natomiast odnośnie „koperty” dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością wyznaczonej na pasie ruchu, to po dokonaniu wizji w terenie nie stwierdzono takiego oznakowania – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here