Popularny program wymiany uczelnianej

W dniach 20-24 marca br. od godz. 10.00 w Instytucie Pedagogiki UMCS (ul. Narutowicza 12) odbędzie się szereg spotkań związanych z programem Erasmus. Będzie to okazja do poznania partnerskich uczelni i uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zasad korzystania z tego programu Unii Europejskiej.
Jest to wydarzenie ukierunkowane na promocję programów międzynarodowej mobilności dla studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej. Organizatorzy zaplanowali prezentacje partnerskich uniwersytetów, wykłady, warsztaty, spotkania z udziałem gości zagranicznych i pracowników UMCS, pokazy studenckie oraz spotkania w placówkach współpracujących.
Celem EEW jest też zgromadzenie przedstawicieli uczelni partnerskich Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, co będzie okazją do wymiany doświadczeń dydaktycznych, zawodowych i naukowych środowisk akademickich.
Uczestnicy Erasmus Education Week będą mogli poznać specyfikę kształcenia na WPiP, zapoznają się z infrastrukturą wydziału, odwiedzą instytucje partnerskie oraz poznają atrakcje naszego miasta. Program wydarzenia dostępny jest na stronie: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-pedagogiki-i-psychologii-umcs-w-lublinie,48.htm. Osoby spoza WPiP UMCS, które są zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu, mogą uczestniczyć w poszczególnych wykładach, o ile będą wolne miejsca. MG

News will be here