Poseł zaniepokojona sytuacją w szpitalu

Teresa Hałas pyta o sytuację w krasnostawskim SP ZOZ. Posłankę PiS niepokoi brak lekarzy specjalistów, przeniesienie oddziału pulmonologii i niepewny los budynku dawnego szpitala.

10 stycznia poseł Teresa Hałas wysłała do starosty Janusza Szpaka i dyrektora SP ZOZ Piotra Mateja kilka pytań dotyczących aktualnej sytuacji krasnostawskiego szpitala. „W związku z licznymi interwencjami zgłaszanymi w moim biurze poselskim, zarówno przez mieszkańców Krasnegostawu, jak też powiatu krasnostawskiego, zaniepokojonych złą sytuacją krasnostawskiego szpitala, polegającą na braku lekarzy specjalistów, a także przeniesieniu oddziału pulmonologii z budynku tzw. starego szpitala i włączenie tego oddziału w strukturę aktualnie funkcjonującego oddziału wewnętrznego, zwracam się do Pana Starosty i Pana Dyrektora z prośbą o ustosunkowanie się i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: jakie jest aktualne zadłużenie SP ZOZ w Krasnymstawie wobec banków, starostwa, zobowiązań wynikających ze stosunku pracy np. ZUS, Urzędu Skarbowego, dostawców leków, sprzętu, gazu, energii? Jakie straty w skali roku generuje oddział pulmonologii? Kto dokonywał analizy negatywnych skutków finansowych oddziału pulmonologii? Jaki ewentualny zysk uzyskałby szpital z wydzierżawienia tzw. budynku starego szpitala? Ilu wykwalifikowanych pracowników kadry medycznej straci pracę w związku z planowanymi zmianami w szpitalu? Czy podejmował Pan Dyrektor i zarząd powiatu krasnostawskiego możliwość wprowadzenia innych usług medycznych w budynku starego szpitala, jeżeli tak, to kiedy oraz jakiego rodzaju to były usługi?”.
Poseł Hałas chce też wiedzieć czy zarząd powiatu i dyrektor Matej wobec wielu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców nie widzą potrzeby zakontraktowania usług takich jak: rehabilitacja wczesnoudarowa i opieka długoterminowa dla osób przewlekle chorych. – Podkreślam, że umożliwiłyby one dostęp do deficytowych usług medycznych na naszym powiatowym rynku poprawy zdrowia, a także stworzyłyby dodatkowe miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry medycznej – zauważa Hałas. Posłanka pyta też, czy występują braki w kadrze medycznej krasnostawskiego szpitala, a jeżeli tak, to jakiej specjalizacji lekarzy brakuje i jakie działania szpital podejmuje by to zmienić. Dyrektor Matej i starosta Szpak powinni udzielić posłance odpowiedzi do 24 lutego. Do tematu wrócimy. (kg)