Postępuje budowa obwodnicy Chełma

Przedstawiciele lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprosili dziennikarzy, aby wspólnie przyjrzeć się postępom prac przy budowie obwodnicy północnej Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Droga będzie miała 13,5 km i ominie miasto od północnej strony.

Inwestycja realizowana jest przez firmę Strabag, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Wartość kontraktu to 442 mln zł.

– W ostatnim czasie prowadzono między innymi prace ziemne i przy fundamentach obiektów – informują przedstawiciele lubelskiego oddziału GDDKiA. – Usuwana była wierzchnia warstwa ziemi, wykonywane nasypy oraz wykopy. Z ziemi wyrastają pierwsze obiekty inżynierskie, m.in. w obrębie węzłów Chełm Zachód oraz Chełm Północ, gdzie trwa budowa ław fundamentowych oraz zbrojenie betonu. Przebudowywana jest także sieć elektroenergetyczna. Równolegle archeolodzy prowadzą prace wykopaliskowe w miejscowości Srebrzyszcze.

W planach jest dwujezdniowa droga (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach), cztery węzły drogowe: Chełm-Zachód, Chełm-Północ, Chełm-Okszów oraz Chełm-Wschód, trzy mosty, dziewięć wiaduktów, przejścia dla zwierząt oraz kładka dla pieszych w Horodyszczach. Powstanie także 20 km dodatkowych jezdni dróg poprzecznych i obsługujących przyległe tereny oraz obwód utrzymania drogi ekspresowej przy węźle Chełm Północ.

Obwodnica Chełma będzie fragmentem planowanej drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk o łącznej długości 75 km. Przebiegać będzie po nowym śladzie, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 12. Za Chełmem trasa oddali się na południe od DK12, aby ominąć okoliczne torfowiska przed Dorohuskiem (m.in. rezerwat „Roskosz”). Pozostałe trzy odcinki trasy, poza budowaną obwodnicą Chełma, mają już wyłonionych wykonawców, którzy są na etapie przygotowywania projektów budowlanych oraz dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji ZRID. Złożenie wniosków do wojewody lubelskiego planowane jest w pierwszej połowie przyszłego roku. Uzyskanie decyzji ZRID pozwoli rozpocząć prace budowlane.

Przedstawiciele lubelskiego oddziału GDKiA informują, że dla ok. 6-kilometrowego odcinka między Pełczynem a Chojnem Nowym Drugim trwają prace przygotowawcze. W związku ze stwierdzeniem występowania pod warstwą ziemi odpadów przemysłowych w rejonie planowanego węzła Dorohucza, opracowywane są nowe warianty przebiegu tego fragmentu drogi. (opr. mo, fot. lubelski oddział GDDKiA)

News will be here