Potrzebne wsparcie dla hospicjum

(4 marca) Obradowała Włodawska Rada Seniorów. XI sesja WRS poświęcona była informacji nt. zaawansowania prac i potrzeb przy budowie hospicjum we Włodawie. Informację przedstawiła prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” Wiesława Puchala.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie apelu do instytucji, stowarzyszeń oraz mieszkańców miasta i powiatu, w którym zwracają się z prośbą o pomoc w dokończeniu budowy hospicjum. Z kolei w dyskusji radni rozmawiali o możliwościach wsparcia dla hospicjum oraz organizacji wydarzeń charytatywnych pod hasłem „Gramy dla hospicjum”.

Pomoc organizacyjną i promocyjną przedsięwzięcia zadeklarował burmistrz Wiesław Muszyński: – Jako samorząd nie możemy bezpośrednio wesprzeć budowy hospicjum. Uniemożliwiają nam to przepisy ustawy o samorządzie i finansach publicznych. Deklaruję jednak wsparcie organizacyjne i promocyjne przy organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń, podczas których prowadzona będzie zbiórka na rzecz hospicjum. Rozważymy również możliwość ogłoszenia roku 2020 rokiem wsparcia dla włodawskiego hospicjum.

Podobną deklarację złożyła również Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie i Przewodnicząca włodawskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Łucja Pamulska: – W ramach wsparcia włodawskiego hospicjum będziemy zbierać pieniądze do puszek w trakcie organizowanych przez nasz związek i Uniwersytet Trzeciego Wieku imprez i spotkań.

Do akcji pomocy dla hospicjum przyłączą się również uczestnicy zajęć prowadzonych przez Jadwigę Świtkę, w ramach miejskiego projektu „Aktywny Senior”. Wykonane podczas zajęć rękodzieła będzie można kupić podczas tradycyjnych kiermaszy organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. (a)

Apel Włodawskiej Rady Seniorów:

„Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” prowadzi i wspiera finansowo Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej „Hospicjum” we Włodawie. Opieka paliatywna to działanie, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin zmagających się z zagrażającą życiu, nieuleczalną chorobą poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji oraz ocenie i leczeniu bólu, a także innych problemów somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych. Właściwie sprawowana opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu zapewnienie pacjentowi spokojnego przeżywania ostatniego okresu życia oraz godnego odejścia. Rodzinie udziela wsparcia w czasie choroby osoby bliskiej oraz ułatwia przeżywanie okresu po stracie bliskich. Dlatego tak ważne jest otwarcie nowego budynku Hospicjum przy ul. Pancerniaków, który zapewni opiekę ok 20 pacjentom i ich rodzinom. Do ukończenia prac brakuje ok. 400 tys zł. Ufając w Państwa wielkoduszny wkład, chociażby niewielki, mamy nadzieję, że ten projekt otworzy nowe możliwości pomocy ludziom w potrzebie. Jako Włodawska Rada Seniorów prosimy Państwa o wszelkie możliwe wsparcie finansowe, które można wpłacać na specjalne konto: Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” Bank Santander: 68 1500 1373 1213 7003 8391 0000. Przypominany również o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. W rozliczeniu podatkowym należy podać nazwę wybranej organizacji – Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” oraz podać nr KRS organizacji – 0000181031. Z góry dziękujemy za Państwa szlachetność i wielkoduszność”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here