Powiat chełmski. Stówka dla Szczepaniaka

Starosta chełmski Piotr Deniszczuk ma zapłacić 100 zł za swoją bezczynność i odpowiedzieć na wniosek Tomasza Szczepaniaka dotyczący korzystania przez radnych z autobusu DPS w Nowinach. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

W nowej kadencji wraca niewyjaśniony dotąd temat autobusu z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Niewyjaśniony, bo przez miesiące radni nie mogli się doczekać konkretnych odpowiedzi na składane interpelacje w sprawie tego, kto i dokąd jeździł autobusem z Nowin i ile za to zapłacił. A powszechnie wiadomo, że nie wszyscy, którzy korzystali sobie z samochodu jak z auta biura podróży, płacili za to.

Starosta zwlekał z odpowiedziami na interpelacje radnych, odpowiadał zdawkowo i bez konkretów, a nawet brak odpowiedzi tłumaczył koronawirusem, który miał rzekomo dziesiątkować pracowników DPS.

Miganie się przed interpelacjami radnych nie niosło za sobą żadnych konsekwencji. Radny Tomasz Szczepaniak zwrócił się więc do starosty w ustawowym trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z którym urzędnicy mają 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Ale chyba nie w powiecie chełmskim. Deniszczuk chciał znowu zwlekać, tłumacząc, że odpowie radnemu w późniejszym terminie z powodu konieczności „wydobycia poszczególnych informacji z posiadanych przez powiat i jednostki organizacyjne zbiorów dokumentów oraz odpowiednie ich przygotowanie na potrzeby wnioskodawcy”. Obowiązek rzekomego przetwarzania danych miał tłumaczyć wydłużony termin odpowiedzi na wniosek. W kolejnym piśmie starosta poinformował radnego, że jednak nie może udzielić mu informacji z przyczyn niezależnych od niego. Dołączył do pisma informację z DPS o tym, że „trwają czynności związane ze sprawdzaniem wyjazdów”.

Po tej „odpowiedzi” radny Szczepaniak złożył skargę na bezczynność starosty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Niedawno sąd wydał wyrok, w którym potwierdził, że Deniszczuk dopuścił się bezczynności, ale bez rażącego naruszenia prawa. Nakazał mu załatwić wniosek radnego w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku i zapłacić 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. (bf)

News will be here