Powiat w fotografii – rozstrzygnięcie

Grand Prix - Artur Mocior z Wyryk

Artur Mocior z Wyryk-Połódu został zwycięzcą konkursu fotograficznego „Powiat Włodawski w obiektywie”. Z kolei nagrodę w kategorii „Bezgraniczne Możliwości” otrzymał Zbigniew Dębiec z Włodawy.


Na konkurs zorganizowany przez Starostwo Powiatowe we Włodawie wpłynęły do 17 września 144 fotografie. Komisja w składzie: Marzena Kasztelan, Bartosz Tereszczuk i Grzegorz Czaplak po weryfikacji nadesłanych prac pod względem zgodności z regulaminem konkursu, oceniła 140 fotografii, przyznając następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce: Grand Prix – Artur Mocior z Wyryk, Grand Prix „Bezgraniczne Możliwości” – Zbigniew Dębiec z Włodawy. Wyróżnienia: Przemysław Budzyński z Kołacz oraz Wojciech Grabowski ze Świdnika.
Zdaniem G. Czaplaka większość nadesłanych fotografii była bardzo ciekawa: – Oceniając, braliśmy pod uwag kilka kryteriów, m.in. zgodność z regulaminem, a zwłaszcza z tematyką konkursu, kompozycję obrazu fotograficznego, wkład pracy i oryginalność.
Niektóre fotografie przesłane na konkurs zostaną wykorzystane w kalendarzu powiatu na 2018 r. Tegoroczny kalendarz cieszył się bardzo dużym uznaniem wśród wielu firm, instytucji i osób prywatnych na Lubelszczyźnie. (r)