Powiat krasnostawski. To oni będą radzić w gminach

Już wszystko jest jasne, głosy policzone, mandaty rozdane. Prezentujemy pełne składy wszystkich rad gmin wybranych przez mieszkańców.

GMINA KRASNYSTAW

Frekwencja wyborcza w największej w powiecie krasnostawskim gminie Krasnystaw była niższa nie tylko od ogólnopolskiej, ale nawet i od tej osiągniętej w powiecie krasnostawskim (50,08 proc.) – wyniosła 47,06 procent. W wyborach do rady gminy najwięcej głosów oddano na kandydatów KWW Edyta Gajowiak-Powroźnik – 44,35 procent, co przełożyło się na 6 mandatów,  na KWW Wojciecha Kowalczyka w sumie oddano mniej głosów (41,27), ale dało to więcej mandatów (7). Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali poparcie na poziomie 8,58 procent (2 mandaty), KWW M. Tymczuka – 3,8 (0 mandatów), a PiS – 1,99 (0 mandatów).

Nowa Rada Gminy Krasnystaw wygląda następująco: z KWW W. Kowalczyka: Andrzej Szostak, Krzysztof Golec, Renata Chodorowska, Agnieszka Czarnecka, Marian Bartyka, Anna Szuryga, Jerzy Pastuszak, z KWW E. Gajowiak-Powroźnik: Tomasz Mazur, Wanda Domańska (bez głosowania), Leszek Szeniak (bez głosowania), Anna Kostrzanowska, Mirosław Berbeć, Robert Ćwirta, a z Bezpartyjnych Samorządowców: Bernard Kyc i Renata Marciniak.

FAJSŁAWICE

W gminie Fajsławice frekwencja wyniosła 46,78 procent. Najwięcej głosów oddano na KWW Janusza Pędzisza – 54,58 procent (11 mandatów), na PiS – 45,42 (4 mandaty).

Do rady gminy weszli: z KWW J. Pędzisza: Anna Bochniarz, Marek Wilkołek, Marcin Kulbaka, Sławomir Miciuła, Aneta Hałas-Cholewa, Michał Krysa, Sławomir Michalak, Monika Chłopek (bez głosowania), Anna Wójcik (bez głosowania), Mariusz Wójcik (bez głosowania) i Magdalena Jagiełło, a z PiS: Barbara Surma, Kamil Rozwałka, Stanisław Banaszkiewicz i Monika Rozwałka.

GORZKÓW

W gminie Gorzków frekwencja była najwyższa w powiecie i wyniosła aż 61,92 procent. Triumfowała Trzecia Droga (27,59 procent głosów, co dało 7 mandatów). Pozostałe miejsca: KWW Radosława Parki – 25,94 (5 mandatów), KWW Marka Ilczuka – 13,06 (2 mandaty), KWW Robert Smęt – 12,12 (1 mandat), KWW Edwarda Wypycha – 11,35 (bez mandatu), KWW Ewy Nieścior – 9,94 (bez mandatu).

Skład rady gminy przedstawia się następująco: z KWW Trzecia Droga: Magdalena Mielnicka, Roman Szczepanik, Bartosz Kasprzak, Marek Łysakowski, Henryk Jaremek, Anna Chachaj, Waldemar Krzyżanowski, z KWW R. Parki: Radosław Parka, Erwina Cichosz, Ewa Traczyńska, Zbigniew Kotyła, Kamil Stępień, z KWW M. Ilczuka: Krzysztof Kowalik, Tomasz Suchodolski, a z KWW R. Smęt – Paweł Borzęcki.

IZBICA

W gminie Izbica frekwencja wyniosła 55,12 procent. Zwyciężył KWW Jerzego Lewczuka (29,78 procent – 7 mandatów), kolejne miejsca: KWW Dariusz Kulikowskiego – 24,57 (3 mandaty), KWW Elżbiety Makuch – 18,08 (2 mandaty), PiS – 9,28 (2 mandaty), KWW Jacka Bartosiaka – 7,6 (bez mandatu), KWW Józefa Przykazy – 5,15 (bez mandatu), KWW Nasza Gmina Izbica Mieszkańcy Wyborcy Polacy – 3,1 (bez mandatu), KWW Teresy Hałas – 2,42 (1 mandat).

Skład nowej rady gminy: z KWW J. Lewczuka: Teresa Ciastoch, Piotr Kita, Janusz Dusznik, Ryszard Gorzała, Tomasz Wilk, Barbara Parol, Leszek Zych, z KWW D. Kulikowskiego: Sylwia Kowalczyk, Dorota Kliszczyńska, Piotr Malczewski, z KWW T. Hałas: Wioletta Niedźwiecka, z KWW E. Makuch: Daniel Kalman, Grzegorz Repeć, z PiS: Anna Matuszewska, Tomasz Kosz.

KRAŚNICZYN

W gminie Kraśniczyn frekwencja wyniosła 58,69 procent. Zwyciężyła Trzecia Droga – 43,64 procent głosów (9 mandatów), KWW Jana Chorągiewicza dostał 31,5 procent głosów (5 mandatów), a KWW Moniki Grzesiuk – 24,85 procent (1 mandat).

Nową radę gminy tworzyć będą: Trzecia Droga: Małgorzata Kurzępa, Krystyna Szpak (bez głosowania), Józef Mantyka, Natalia Wojtal, Wojciech Kędra, Grażyna Stasiuk, Grzegorz Raczkowski, Magdalena Żdżyłowska, Ewa Gieleta, z KWW J. Chorągiewicza:  Adam Szałaj, Krystyna Nieścior, Tomasz Miszczuk, Mirosław Wójcik, Jarosław Sitarz, a z KWW M. Grzesiuk – Agnieszka Kulawczuk.

ŁOPIENNIK GÓRNY

W gminie Łopiennik Górny do urn wyborczych poszło 46,88 proc. uprawnionych mieszkańców. Zdecydowanie wygrał KWW Artura Sawy (58,73 procent głosów, co dało 12 mandatów w radzie), KWW Wspólnie dla mieszkańców gminy Łopiennik Górny zdobył 31,88 procent głosów (3 mandaty), a na KWW Trzecia Droga zagłosowało 9,39 procent wyborców (bez mandatu).

Skład nowej rady gminy: z KWW A. Sawy: Beata Kmieć, Grzegorz Wlizło, Janusz Kasprzak, Anna Kawęcka, Mateusz Marciniak, Tomasz Żołyniak (bez głosowania), Łukasz Szymaniak, Bożena Buk, Anna Szadura, Wojciech Kister, Michał Zając i Anna Bobruś, a z KWW Wspólnie dla gminy: Katarzyna Tokarczyk, Krzysztof Szadura i Marek Bodak.

RUDNIK

W gminie Rudnik do urn poszło 53,37 procent wyborców. Wygrał KWW Pawła Kucharczyka (43,35 procent, co dało 7 mandatów w radzie). Na Trzecią Drogę zagłosowało 31,3 procent (6 mandatów), na KWW Od Nowa 2024 – 22,14 procent (1 mandat), a na KWW Tomasza Drozda – 3,21 procent (1 mandat).

Nową radę gminy tworzą: z KWW P. Kucharczyka: Grzegorz Jakubczak, Ewa Nieśpiałowska, Barbara Boba, Andrzej Prokop, Marek Kiełbus, Grzegorz Król, Agata Jasina, z Trzeciej Drogi: Paweł Typiak, Bartosz Stępień, Joanna Merska, Anna Korzec, Edyta Pawelczyk, Artur Martyna, z KWW Od Nowa: Konrad Sierpina, a z KWW T. Drozda – Tomasz Drozd.

SIENNICA RÓŻANA

W gminie Siennica Różana frekwencja wyniosła 46,39 procent. Niemal całą pulę zgarnęła Trzecia Droga (61,23 procent poparcia – 14 mandatów). Tylko 1 mandat zdobył PiS (33,75 procent). Bez mandatu kandydaci KWW Teresy Hałas (5,02).

Radę gminy tworzą: Trzecia Droga: Katarzyna Matysiak, Krystyna Strojek (bez głosowania), Piotr Banach (bez głosowania), Jerzy Kazanowski (bez głosowania), Agnieszka Zaworska (bez głosowania), Maria Kiliańska (bez głosowania), Dariusz Sęczkowski, Grażyna Kielech, Bogdan Kargul, Marzena Dubaj, Katarzyna Kondratiuk, Małgorzata Orzechowska, Wiesława Popik (bez głosowania) i Ewa Gębuś, a z PiS – Grzegorz Jonak.

ŻÓŁKIEWKA

W gminie Żółkiewka frekwencja wyniosła 50,02 procent. Triumfował KWW Jacka Lisa (55,81 procent głosów, co dało aż 12 mandatów). Na PiS zagłosowało z kolei 44,19 procent wyborców, ale przełożyło się to tylko na 3 mandaty.

Skład rady gminy: z KWW J. Lisa: Małgorzata Jędruszczak, Leszek Gładysz, Krzysztof Chudziak, Barbara Jaremek, Marian Kania, Leszek Traczyński, Mariusz Zwierz, Adam Kotyło, Marek Romanek, Tadeusz Zając, Henryk Jaremek i Stanisław Rogalski, a z PiS: Stanisław Kołdacha, Damian Lewicki i Tomasz Brożek. (kg)

News will be here