Powiat wysoko, Chełm w ogonie

Jedenaste miejsce wśród 314 powiatów ziemskich zajął powiat chełmski w rankingu finansowym przygotowanym na IV Europejski Kongres Samorządów. Niestety, pozostałe chełmskie samorządy nikną w rankingu a niektóre, jak miasto Chełm i miasto Rejowiec Fabryczny, zajmują wstydliwe przedostatnie i ostatnie miejsce w swoich kategoriach.

Rankingi to co prawda suche liczby, a te finansowe z tabelkami i ramkami dotyczącymi wyników finansowych, relacji dochodów do wydatków, nadwyżek operacyjnych bądź deficytu nie do wszystkich przemawiają i nie do końca muszą być odzwierciedleniem sytuacji w terenie. To, że poziom inwestycji w jednej gminie jest wyższy niż w drugiej w danym roku, może wynikać chociażby z tego powodu, że jedna gmina większość prac już zrealizowała a inna dużo robi, by dogonić „sąsiada”. Ale mimo wszystko zawsze lepiej być w górze rankingu niż na jego dole.

Ranking finansowy przygotowany na potrzeby IV Europejskiego Kongresu Samorządów dotyczył 2016 roku, więc dane i miejsca poszczególnych gmin i miast mogą być dzisiaj inne. Ale został opublikowany przed tygodniem przez serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, dlatego i my odnosimy się do tych danych.

Jedno trzeba przyznać, tylko powiat chełmski nie ma się czego wstydzić. Na 314 powiatów ziemskich chełmski zajął bardzo wysoką, 11. pozycję. Daleko do niego mają powiaty włodawski (231. lokata) i krasnostawski (244 miejsce).

Duży rozrzut jest wśród chełmskich gmin wiejskich. Wśród 1559 gmin w kraju najlepiej u nas wypadła gmina Leśniowice zajmując 157. miejsce a najgorzej gmina Żmudź, która ma 1537. miejsce. Oto jak wypadły pozostałe gminy: Rejowiec (292.), Ruda Huta (378.), Siedliszcze (522.), gmina Chełm (556.), Dorohusk (591.), Rejowiec Fabryczny gmina (647.), Sawin (934.), Kamień (1110.), Wojsławice (1291.), Dubienka (1429.), Wierzbica (1477.), Białopole (1478.).

Niestety, najwięcej powodów do wstydu mają miasta Chełm i Rejowiec Fabryczny. W kategorii miast na prawach powiatu Chełm zajął przedostatnie, 65. miejsce w rankingu. Gorzej wypadł tylko Przemyśl. A Rejowiec Fabryczny wśród gmin miejskich zajął ostatnie, 237. miejsce. Niewiele lepsze było w tej samej kategorii miasto Włodawa, które uplasowało się na 232. miejscu a trochę lepiej wypadł Krasnystaw, który zajął 90. pozycję.

Przy ocenie samorządów brano pod uwagę cały szereg wskaźników, m.in.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach. Bogumił Fura