Co powinniśmy wiedzieć o naszej przyszłej emeryturze?

Jakie czynniki będą decydować o wysokości naszych świadczeń emerytalnych? Jak zwiększyć stopę zastąpienia? Jak zatroszczyć się o dostatnie życie na emeryturze?

Warto dokładnie poznać i zrozumieć mechanizm obowiązujący przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych – po to, żeby zawczasu zastanowić się i ocenić, czy takie emerytury rzeczywiście pozwolą nam na spokojne i dostatnie życie po zakończeniu naszej aktywności zawodowej.

Wysokość otrzymywanych w przyszłości świadczeń jest bezpośrednio determinowana wytycznymi zawartymi w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Dla osób urodzonych po 1948 roku wysokość emerytury ustalana jest poprzez podzielenie tzw. podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia ustalone według tablic publikowanych co roku przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wspomniana podstawa obliczenia to suma kwot zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zapisanych na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych i zwaloryzowanego kapitału początkowego. Z kolei średnie dalsze trwanie życia ma wpłynąć na długość życia na emeryturze.

Bardzo często przy temacie emerytury pojawia się wiele zastrzeżeń co do tzw. stopy zastąpienia. Jest to relacja emerytury do ostatniej pensji, która od wielu lat ma tendencję spadkową. Dlaczego tak się dzieje? Ze względu na fakt, że na wysoką stopę zastąpienia mogły liczyć osoby, które pobierały tzw. starą emeryturę. Ich wysokość była warunkowana stażem ubezpieczeniowym oraz podstawą wymiaru emerytury, która była ustalana w oparciu o najlepsze (najbardziej zyskowne, z najlepszymi odnotowanymi zarobkami) lata pracy. Na chwilę obecną na wysokość przyszłych świadczeń wpływa całość odprowadzonych składek (w trakcie całej aktywności zawodowej) na ubezpieczenie emerytalne. Co więcej prognozy dla wysokości stop zastąpienia nie napawają optymizmem przyszłych emerytów. Obowiązująca teraz 50-60 procentowa stopa zastąpienia za ok. 30 lat może wynieść jedynie 25 do 35 proc.

Jak zatem zadbać o własne bezpieczeństwo finansowe na emeryturze? Co zrobić, by zagwarantować sobie i bliskim bezpieczeństwo finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej? Przy obecnej sytuacji ekonomicznej i sprzężonej z nią silnie sytuacji demograficznej (mamy do czynienia z tzw. starzeniem się społeczeństwa) żaden z systemów emerytalnych nie da nam stuprocentowej gwarancji satysfakcji z wypłacanych środków. Zatem o jakości naszego życia na emeryturze w dużej mierze zadecydują poczynione odpowiednio wcześniej, samodzielne kroki. Pierwszym i najważniejszym jest wybór odpowiedniego sposobu oszczędzania lub produktu inwestycyjnego, który będzie zarówno zyskowny jak i bezpieczny oraz doprowadzi do realizacji określonych przez nas celów – radzi Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl

Saveinvest Sp. z o.o.